Lönsam lättviktare med vind i ryggen

Aktieanalys Aktier inom grön energi har inte rosat marknaden på senare tid, trots starka strukturella trender och stora omställningsbehov. Placera har kikat på en ledande kapitallätt aktör inom vindkraft.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Bolaget har runt 90 olika projekt i 10 länder, vilket gör dem till en av de största aktörerna i sin bransch.

Aktien har en kort börshistorik, eftersom den noterades så sent som 2021 på First North. Sedan 2022 handlas aktien på Stockholmsbörsens huvudlista. Från dess har aktiepriset halverats, dels på grund av ränteläget, dels lägre elpriser.

Källa: Infront

45 procent av aktierna ägs av Peas Industries som ägs av OX2:s grundare; ordförande Johan Ihrfelt (som grundade Spray.se) och styrelseledamot Thomas von Otter. Vd Paul Stormoen har suttit på sin post sedan 2011.

10 största ägarna

 

OX2 är ofta med från första början i projekt och utvecklar, bygger och säljer färdiga vindparker, från att skriva avtal med markägarna till att köparna av parken i princip kan trycka på knappen och sätta i gång. Det tar flera år och innefattar bland annat en period om cirka fem till tio år för att få de tillstånd som krävs. Försäljningen av parken sker innan själva byggandet börjar.

Bolaget förvärvar mestadels existerande projekt, vilket kan ske i egentligen vilken fas som helst. OX2, till skillnad från många andra i sektorn, är en renodlad utvecklare, och binder därför mycket lite kapital.

När väl parken är i drift kan OX2 även anlitas för att sköta den tekniska och kommersiella förvaltningen. Avtalen löper ofta på 10 till 15 år. OX2 är en av Europas största förvaltare och hade vid slutet av tredje kvartalet 2023 4,75 gigawatt under förvaltning.

Kunden betalar i omgångar och betalningarna i byggfasen sker i förskott. När det gäller havsbaserade parker vill OX2 gärna sälja under utvecklingsfasen.

Kunderna är både från industrin, som själva eller via sina kunder behöver el, och de som gör finansiella investeringar.

EU har som mål att bygga ut vindkraften till havs till 60 gigawatt fram till 2030 och 300 till under den nästföljande 20-årsperioden. Men det är inte vindkraft till havs, utan den landbaserade, som är den som står för merparten av intäkterna för OX2.

OX2:s intåg i Australien får också ses som en potential, då landet är beroende av fossil energi, men har ambitiösa omställningsplaner.

Sverige ligger ganska långt fram när det kommer till vindkraft. Den är inte beroende av statligt stöd och utgör 17 procent av den totala elproduktionen. Kostnaden för att producera el med landbaserad vindkraft har sjunkit kraftigt. Samtidigt finns det gott om politiska initiativ till att stödja marknaden från EU och det som länder kom överens om på COP28.

Projekt som färdigställts under slutet av 2023 och kommer att färdigställas närmaste åren.

Såväl elektrifieringen av transporter som industrin kommer att kräva stora investeringar för att möta ett ökat energibehov, inte minst för elektrifieringen av järn- och stålindustrin.

Om den landbaserade vindkraften utgör en viktig grund i OX2 affär, så är havsvindkraften ett affärsområde med stor och växande potential både när det kommer till teknisk utveckling och storlek på projekten.

En megawatt (MW) är 1 000 kilowatt (KW). En KW under en timme är 1 kilowattimme (kWh) En normal elförbrukning för en villa är 20 000 -25 000 kWh per år. Bild från OX2:s Q3-rapport.

Solenergi står för 6 400 megawatt av OX2:s totala portfölj, vilket motsvarar nära en femtedel. Under 2022 sålde bolaget sitt första solkraftsprojekt I kvartal fyra 2023 sålde man även solkraftsprojekt i Spanien och Frankrike vilket var OX2:s första försäljningar på dessa marknader.

Det fjärde benet i bolagets verksamhet är energilagring.

Annat som kan nämnas är att OX2 gjort tre affärer inom havsbaserad vindkraft med Ingka Investments (Ikeas investmentbolag) där de sålt 49 procent. Avtalen består av en initial betalning samt tilläggsköpeskilling när tillstånd erhålls. Regeringen har redan sagt ja till det första projektet, Galene utanför Varberg.

OX2:s målsättning är att omsättningen ska växa mer än 25 procent de kommande tre åren, att de ska ha en rörelsemarginal över 10 procent och avkastning på sysselsatt kapital på över 25 procent. Bolaget har nettokassa om 1,3 miljarder kronor.

Fem analytiker täcker OX2 och den genomsnittliga riktkursen är 85 kronor.

En av riskerna är att elprismarknaden på något sätt störs av att till exempel länder inför tak på elpriset. OX2 anger dock långa tillståndsprocesser som något som i större utsträckning påverkar verksamheten.

OX2 har en god avkastning på kapitalet, mycket för att affärsmodellen innefattar försäljningar innan byggstarter eller under utvecklingsfas och att betalningarna ofta sker upfront, särskilt i själva byggfasen. Aktien har hängt med sektorn ned, trots att plumparna i protokollet uteblivit.

I en jämförelse med de nordiska sektorkollegorna står sig OX2 bra, trots det är aktien ned med nära 40 procent på ett år. Från Börsdata.

Även om OX2 numera är relativt stort och med många projekt i gång kan det komma kvartal där bolaget inte säljer ett enda projekt, vilket till exempel hände i första kvartalet i fjol. Man kan fråga sig om aktiemarknaden förstår detta fullt ut, men att det å andra sidan blir lättare att se mönstret när historiken på börsen inte längre är så kort.

Skillnaden i sålda projekt är ofta stor från kvartal till kvartal.

OX2:s aktiekurs har haft en ganska stark korrelation med det kortsiktiga priset på el, vilket inte har någon påverkan på bolagets intäkter. Det är den långsiktiga elprisnivån som är av betydelse för investeringsviljan, men det är svårt att göra en annan analys än att efterfrågan på grön el kommer att öka i framtiden.

OX2 ter sig lite missförstått och har bevisat att de kan växa och vara lönsamma även med stigande räntor och sjunkande elpriser. Under senaste tiden har branschen pressats av nedskrivningar och avbrutna projekt, något som inte gäller OX2. När investerarna åter lockas av grön energi tror vi att OX2 kommer att vara förstahandsvalet. Köp.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXSpotify och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
OX2 Köp 51,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -