ECB närmare sänkning än Norges Bank

Makrokommentar ECB och Norges Bank valde att hålla en låg profil i samband med torsdagens penningpolitiska besked. Inga signaler kring framtida räntesänkningar kom men vi på Placera håller fortfarande dörren öppen för att ECB sänker redan i vår.

Både den norska centralbanken och ECB gjorde som väntat och lät sina styrräntor ligga still i samband med torsdagens penningpolitiska besked. I Norges fall betyder det att styrräntan ligger kvar på 4,5 procent medan ECB:s inlåningsränta ligger 4,00 procent.

I det norska fallet får ändå hävdas att beskedet, trots att det inte innehöll några större penningpolitiska nyheter, var åt det lite beskare hållet. Det gavs i alla fall inga tydliga signaler om när en första räntesänkning kan bli aktuell och banken återupprepar budskapet att räntan troligen kommer att behöva hållas på en hög nivå under en utdragen period. Till de ”goda” nyheterna hör att den norska kronan har gått lite starkare under senare tid, vilket kan komma att dämpa inflationstrycket, men att det fortfarande finns ett kostnadstryck kvar efter fjolårets svaga utveckling för kronan.  En fortsatt mycket låg arbetslöshet och löner som stiger snabbare än önskvärt bidrar till att inflationstakten dämpas i en långsammare takt än önskvärt. Norges bank varnar också för att det kan bli aktuellt med fler räntehöjningar.

ECB är, som vanligt tvingas man konstatera, lite mer vaga i sina penningpolitiska signaler. Visserligen konstaterar man att tillväxten i EMU-området i princip stanna av men kärninflationen fortsätter att bita sig kvar på en alldeles för hög nivå. Däremot rör sig inflationen i rätt riktning. Riskerna för tillväxten finns i huvudsak på nedsidan medan inflationsriskerna är mer balanserade. ECB lägger dessutom stort hopp på att löneökningar dämpas mer rejält framöver.

ECB återupprepar budskapet att ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroden tillvägagångssätt för att fastställa vilken räntenivå som är lämplig och hur länge restriktionerna ska bestå. Ett budskap som man nu hamrat in under längre tid och vill man vara lite elak så kan det tolkas som att ECB, i likhet med oss övriga dödliga, famlar lite i blindo.

Vi på Placera tror ändå att ECB ligger betydligt närmare än exempelvis Norges Bank till att sänka räntan. Inte minst mot bakgrund av den svaga ekonomiska utvecklingen som inte visar några tecken på att vända upp. Så enligt oss på Placera är fortfarande en marssänkning i spel även om ECB försökt tona ner förväntningarna på snabba räntesänkningar. Då ska ECB dessutom presentera nya prognoser. Annars blir det en sänkning i april.  

Sammantaget bidrar det här till att troligen även Riksbanken kommer att hålla en förhållandevis restriktiv linje i samband med nästa veckas penningpolitiska besked. Däremot tror vi på Placera att Riksbanken kommer att tidigarelägga en första räntehöjning till någon gång under senare delen av 2024. I den senaste prognosen räknade Riksbanken med att en första räntesänkning skulle dröja till en bit in på 2025.

Ett starkt bidragande skäl till att Riksbanken kommer att vara försiktiga med alltför optimistiska ränteprognoser är att banken troligen vill undvika en ny kronförsvagning. Därför ser man nog gärna att andra centralbanker, och då främst ECB, gör före i räntesänkningståget.  

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -