Förvärvsduon tuggar på bra

Rapportkommentar De två första Bergman & Beving-avknoppningarna Addtech och Lagercrantz har släppt kvartalsrapport och i samband med detta gick aktierna riktigt starkt. Placera har gjort en snabb genomgång av rapporterna.

År 2001 ville Bergman & Beving, som grundades 1906, renodla sin dåvarande verksamhet som bestod av ungefär 200 bolag. Bergman & Beving knoppade då av de två börsnoterade koncernerna Addtech och Lagercrantz. Addtech har ett börsvärde på 65 miljarder kronor och Lagercrantz 30 miljarder kronor. Båda bolagen har brutna räkenskapsår vilket innebär att den senaste rapporten visade siffrorna för tredje kvartalet. 

Teknikkoncern Addtech gick i samband med rapporten upp nästan 10 procent. På ett års sikt är aktien upp 30 procent.

Försäljningen under det tredje kvartalet ökade med 7 procent till 4,96 miljarder kronor där den organiska tillväxten uppgick till 2 procent och den förvärvade landade på 4 procent. Resterande del av ökningen är hänförlig till valuta. 

Rörelseresultatet (ebita) ökade till 675 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 7 procent. Rörelsemarginalen landade på 13,6 procent. Resultat per aktie ökade till 1,45 SEK (1,40).

Avkastningen på rörelsekapitalet, r/rk (ebita i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 68 procent. Under det gångna kvartalet genomfördes tre nya företagsförvärv. Exempelvis köptes danska Kemic Vandrens upp som är en leverantör av anläggningar och lösningar för vattenrening. 

Trots den försämrade konjunkturen presterade de flesta av koncernens bolag bra. Däremot ser man en avmattad efterfrågan inom medicinteknik och specialfordon, dock från höga nivåer. Dessutom var efterfrågan inom skogsindustrin fortsatt kvar på låga nivåer och dotterbolag mot fiberutbyggnad hade också det kämpigt. 

Addtechs balansräkning är i bra skick och orderböckerna är välfyllda. Vd Niklas Stenberg, som har en aktiepost för nästan 55 miljoner kronor, ser goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Addtech har baserat på innevarande års prognoser ett p/e-tal på nästan 40. 

Tar vi en titt på syskonet Lagercrantz så gick kursen upp 6 procent i samband med rapporten. På ett års sikt har aktien levererat en avkastning på 20 procent. 

 

Försäljningen under det tredje kvartalet ökade med 6 procent till 2,05 miljarder kronor. Den organiska tillväxten uppgick till minus 2 procent. Den förvärvade tillväxten bidrog med 7 procent och valuta påverkade omsättningen positivt med 1 procent. 

Rörelseresultatet (ebita) ökade med 9 procent till 353 miljoner kronor vilket innebär att rörelsemarginalen landade på 17,2% under kvartalet. Vinsten per aktie ökade med 12 procent. 

Under det tredje kvartalet genomfördes fyra förvärv. Bland annat ingår nu Suomen Diesel Voima som är en ledande leverantör av reservkraftaggregat och sprinklerpumpar i Finland i koncernen. 

Marknaden är fortsatt bra för merparten av koncernens dotterbolag men inom framförallt bygg- och vindkraftsindustrin syns en tydlig konjunkturavmattning.

Lagercrantz har en bra balansräkning och förvärvsläget bedöms som fortsatt intressant. Flera attraktiva affärer är under utvärdering. Baserat på innevarande års prognoser handlas Lagercrantz-aktien till p/e 35. 

Duon fortsätter visa fin kvalitet och konjunkturen har hittills inte påverkat bolagen något nämnvärt. Vi behåller vår neutrala syn på aktierna även om vi anser att Addtech och Lagercrantz är bland de finaste bolagen i sektorn.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -