En flexibel och en balanserad blandfond

Fondanalys För den som vill sänka risken i sin portfölj, men ändå ha chans till en hygglig avkastning, finns fonder som investerar i både aktier och räntor. Placera jämför två blandfonder.

IKC Sverige Flexibel och Carnegie Strategifond har båda fem stjärnor i Morningstars fondbetyg och kategoriseras som blandfonder när du söker på fondkategori på till exempel Avanza, men i övrigt skiljer de sig åt ganska mycket.

IKC Sverige Flexibel tillhör Morningstars fondkategori Blandfond SEK Flexibel och Carnegie Strategifond Blandfond SEK Balanserad.

Förvaltaren Niklas Hultqvist förvaltar IKC Sverige Flexibel och gör större delen av sina investeringar i svenska aktier och obligationer. Upp till 100 procent kan placeras på aktiemarknaden, men för närvarande rör det sig om cirka 78 procent.

Fonden kan också vara investerad enbart på räntemarknaden.

I praktiken rör sig tillgångsfördelningen ganska mycket, om än mest i det högre spannet. De senaste åren har den högsta nivån uppgått till upp emot 96 procent aktier, vilket skedde under åren 2020 och 2021. Den lägsta är 70 procent.

Det är bra att ha med sig att jämförelseindexet består av 70 procent aktier och 30 procent obligationer (SIXPRX respektive OMRX T-BILL).

Fonden har de senaste fem åren stigit 121 procent och alltså haft en årlig avkastning på imponerande 24 procent. Det kan jämföras med SIXPRX som under denna tid avkastat 78 procent.

Risknivån är 5 av 7, vilket skvallrar även den om att det här inte är någon klassisk blandfond. Som jämförelse kan nämnas att exempelvis Avanza Zero, alltså en indexfond med de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen, har 4 av 7.

Avgiften är 1,39 procent, varav förvaltningsavgiften är 1,20 procent och resten är en prestationsbaserad avgift.

Som sparare är det är svårt att bilda sig en uppfattning om fonden, och då särskilt obligationerna, eftersom de hamnar utanför de 25 största innehaven. Det finns inte några månadsrapporter och då årsberättelsen för 2023 inte är klar än. Här har det relativt lilla fondbolaget IKC lite att jobba på.

Fonden äger för närvarande stora, svenska bolag, men aktierna väljs utifrån vad förvaltaren bedömer vara de bästa aktierna under marknadsläget som råder. Bolagen ska ha starka marknadspositioner, stabila kassaflöden och goda marginaler. Olönsamma bolag och turnaroundcase undviker fonden att investera i.

När det kommer till obligationer är det mycket låg ränte- och kreditrisk som gäller.

Niklas Hultqvist

Två frågor till Niklas Hultqvist, förvaltare av IKC Sverige Flexibel:

Vad är det som är speciellt med just er fond?

”Vår fond är ett bra val om man vill investera i de tillgångsslag, sektorer och bolag som för varje enskild tidpunkt bedöms ha bäst förutsättningar för värdetillväxt. Vi är flexibla och opportunistiska när tillfälle ges till bra möjligheter.”

Fonden har en relativt koncentrerad aktieportfölj på 20 till 30 innehav, så det är främst våra bästa idéer beroende på värderingar och omvärldsförutsättningar.”

”Nu har vi till exempel stora bolag i portföljen, eftersom mindre bolag, som vi hade mycket av under 2020 och 2021, som väntat har lite svårare när finansieringsvillkoren har blivit tuffare.”

Hur investerar ni?

”Vi letar bolag som är undervärderade. Vi är väldigt aktiva och byter ut bolagen när de har fått vad vi tycker är dess rättmätiga värdering. Ett exempel är Investor som varit vårt största innehav under hösten och som gått från en substansrabatt kring 15 till 20 procent till nuvarande 5.”

”Över lag är bolagsstorleken är inte avgörande givet att aktierna är tillräckligt likvida. Främst avgör fundamental analys det enskilda bolagets möjligheter till värdetillväxt. Just nu ser en del cykliska bolag som Sandvik och SKF relativt vettigt värderade ut liksom storbankerna, förutsatt att konjunkturen inte viker mer än förväntat. Vi omvärderar löpande förutsättningarna för våra investeringar och agerar när det behövs.”

”Vi har bara investment grade-obligationer och FRN (obligationer med rörlig ränta reds. anm.), så vi tar lite risk i räntebenet och det är den stabiliserande delen. Sen kan vi använda de pengarna om aktiedelen faller tillbaka. Därför är det bättre att ha lägre risk i räntedelen så att man har kapital att ta av.”

”Räntedelen förvaltas med utgångspunkten att vara en stabiliserande faktor i portföljen. Vi ser ingen anledning att äga räntepapper som tappar mycket i värde när det stormar på kredit- och aktiemarknaderna. I stället vill vi äga stabila räntepapper med hög kreditvärdighet och låg ränterisk som kan stå emot på nedsidan.”

”Exempelvis bidrog räntedelen positivt till fondens värdeutveckling både 2022 och 2023. Vi har bara investment grade-obligationer och FRN (obligationer med höga kreditbetyg respektive obligationer med rörlig ränta reds. anm.), så vi tar låg risk i räntedelen. Om aktiemarknaderna faller tillbaka har vi då möjlighet att allokera om kapital från räntor till aktier för att dra fördel när aktiemarknaderna vänder upp igen.”

Fonden var ned 31 procent medan ert jämförelseindex sjönk 16 procent 2022, hur snabba kan ni vara när marknaden slår om?

”Vi försöker vara snabba, det tog ett par veckor att dra ned och ställa om andelen aktier och förflytta oss från bolag som gynnas av en stark konjunktur och en expansiv penningpolitik till bolag som klarar sig bättre när konjunkturen försvagas och penningpolitiken stramas åt.”

IKC Sverige Flexibels avkastning

2023

2022

2021

2020

2019

11%

-31%

49%

56%

25%

 

Carnegie Strategifond har lyckats med konststycket att ha fem stjärnor på såväl tre, fem som tio års sikt.

Fonden förvaltas sedan 1996 av John Strömgren som ansvarar för allokeringen, och sedan förra året (även om de varit del av teamet längre än tio år) även av Simon Blecher (aktier) och Niklas Edman (obligationer). Den har inget jämförelseindex.

Avkastningen, 58 procent på fem år, mycket bra givet risken De senaste 10 åren har den i genomsnitt ökat med 9 procent.

En sharpekvot på 0,51 vittnar om en hög riskjusterad avkastning (att jämföra med IKC som har 0,29).

Som exempel kan nämnas att från toppen november 2021 och utförslöpan till slutet av februari 2022 steg Carnegiefonden 5 procent, medan IKC:s blandfond sjönk 23 procent – en nedgång man kanske inte väntar sig om man sparar i en blandfond.

Fonden investerar i stabila bolag med höga utdelningar och högavkastande obligationer.

Över tid är fördelningen 60 procent aktier och 40 procent obligationer, vilket den också ligger på nu. De senaste åren har den maximala aktiedelen pendlat mellan knappa 68 och dryga 54 procent.

Den genomsnittliga yielden på räntedelen är för tillfället 6,7 procent och direktavkastningen på aktierna 3,1 procent.

Ränterisken är relativt låg med en ränteduration strax under 1 år.

Carnegie Strategifond har en avgift på 1,6 procent varav 1,5 i förvaltningsavgift. Det är ganska högt med tanke på att det är en blandfond som investerar i svenska stabila storbolag med god utdelning och en räntedel.

Det som ändå talar för fonden är att man hittills, med råge, fått valuta för pengarna – en hög avkastning till en låg risk.

Niklas Edman, Simon Blecher och John Strömgren

Två frågor till Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Strategifond

Vad är det som är speciellt med just er fond?

”Vi brukar skoja om att det här är den enda fonden man behöver. Det ska vara en portfölj som ska stå över konjunkturer och cykler. Därför är det inte så mycket spekulation på aktiesidan. Det ska vara ganska försiktigt.

Carnegie Strategifonds avkastning

2023

2022

2021

2020

2019

14%

-10%

21%

7%

27%

Vad investerar ni i?

”Fonden har ett stort innehav i Volvo som har en stor nettokassa och många ben att stå på, medan vi undviker mer cykliska industribolag som SKF och Sandvik exempelvis. Vi gillar realtillgångar, såsom Holmen som är nästan skuldfritt, och en stor position i Lundbergföretagen.”

”Vi är inte främmande för mindre bolag med låg rörelserisk, så som Elanders, som är inne i en spännande period, och Karnov, ett slags Bloomberg för jurister, till exempel.”

”John Mattsson är ett bostadsbolag som har lägenheter på Lidingö, det är ingen aktie som kommer flyga, men vi betalar 30 000 kronor kvadraten.”

”Vi har även några nordiska innehav och då väljer vi tillgångar som inte finns på börsen i Sverige, som till exempel Sampo och Mandatum.”

”Bank är ett annat exempel, det är ingen tillväxtsektor, men de gör höga utdelningar. Sedan kan vi välja att köpa AT1:or istället om vi tror mer på dem (ett slags bankobligationer som vid en kris omvandlas till aktier) reds. anm.).”

”Vi undviker som sagt cykliskt när det kommer till aktier, men på räntesidan lånar vi gärna ut till exempelvis SSAB. Vi är långsiktiga och kan behålla pappren till förfall.”

”Vi har en del fastighetsobligationer. Där får man bra betalt för risken. På sikt kommer vi att vilja äga mer high yield, men just nu får man bra betalt för investment grade.”

”Ett av våra stora fokus är utdelningar och de går alltid att hitta. Just nu tycker vi inte om preferensaktier och konvertibler, men den här fonden kan i princip äga vad som, bara det ger en bra yield.”

 

*Mäter fondens över- eller underavkastning med hänsyn till risken **Fondens känslighet för svängningar på marknaden ***Saknar jämförelseindex Källa: Morningstar

Både Carnegie Strategifond och IKC Sverige Flexibel är två bra fonder, men den förstnämnda är mer ändamålsenlig som blandfond och den andra mer som en skickligt förvaltad flexibel aktiefond som kan dra ned på risken när aktiemarknadens förhållanden försämras.

Fonderna kan med fördel kombineras. De har båda en saftig prislapp, som i och för sig hittills betalat sig för fondspararna.

Därför kan till exempel Carnegie Strategifond med fördel väljas inom PPM-systemet till kraftig rabatt. Särskilt den som vill trappa ned risken inför pensionen kan det passa, som ett alternativ till generationsfonderna.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -