Börsveckan: En tid för självreflektion

Aktiekrönika Det är viktigt att stanna upp och reflektera kring sin egen investeringsprocess då och då, i synnerhet när resultatet går emot en. Förhoppningsvis leder det till bättre beslut.

Efter en tid med flera dåliga resultat känner jag ett behov av självreflektion. Att utvärdera tagna beslut objektivt när resultatet är känt leder mycket ofta till en bias från resultatet med bortförklaringar eller omotiverade hyllningar. En nykter utvärdering snarare än resultatfokus är nyckeln till bättre beslut.

Ett bra exempel är då någon köper en lott med vetskapen om att det är en förlustaffär i syftet att vinna och just den lotten gav en vinst, då resonerar många att beslutet att köpa just den lotten var rätt. Inget kunde vara längre från sanningen. Detta eftersom det positiva utfallet endast beror på en lyckosam varians bland i genomsnitt negativa utfall där repetition kommer ge ett negativt netto över tid.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 9 den 26 februari

Läs mer om Börsveckan.

Detsamma gäller för ett investeringsbeslut där utfallet inte är facit för huruvida beslutet var korrekt eller inte. Inom investeringar förändras dock förutsättningarna vilket gör utvärderingen svårare att göra objektivt. Att vara ärlig mot sig själv är steg ett för en lyckad utvärdering då bortförklaringar alltid går att hitta.

Catena Media är ett bra exempel för egen del där jag investerade med tesen att aktien var billig bara det inte blev väsentligt sämre. Aktien var så pass billig att även om vinsten kommer ner så går den att räkna hem, och därtill så spekulerade jag att efter de stora antalet teckningsoptionernas förfall nu till sommaren så kommer Better Collective lägga bud. Nu har vinsten kommit ned avsevärt mer än jag räknat med och här får jag erkänna att det beslutet antagligen var fel där jag missbedömt bolagets prestation. Inte bara kortsiktigt (vilket i stället kunnat ge ett fint köpläge) utan även långsiktigt i min, och att döma av kursen, också marknadens bedömning.

Huruvida ett bud var eller fortfarande är aktuellt till sommaren återstår att se. Men här finns en annan viktig lärdom att dra. Bolagets prestation kan jag inte påverka. Vad jag kan påverka är däremot om jag väljer att köpa/sälja aktier. Priset har halverats de senaste tre månaderna och jag följer aktien dagligen men har inte agerat alls. Det är ett ingenting annat än ett misstag jag inte orkat lägga energi på. Vill jag vara en aktiv investerare så måste jag ta ett nytt beslut när så mycket har hänt. Om jag vill vara utlämnad till marknaden så kan jag lika gärna äga en indexfond.

I stället har jag hamnat i ”jag behåller aktien, men köper inte”-facket, som jag så ofta hör andra säga också. Det här resonemanget är alltid fel om det inte finns skatteaspekter, låg likviditet i aktien eller en redan osunt hög koncentration där innehavet utgör en för stor del av portföljen redan. Att behålla är ett lika aktivt val (courtagekostnad är försumbart) som att köpa eller sälja. För mig betyder det att om den riskjusterade uppsidan ökat så ska också innehavet öka som andel av portföljen och vice versa. Det är alltså dags att ta ett beslut och inte ”strutsa” för verkligheten.

Här är det viktigt att konkretisera varför vi fattar just det beslutet vi gör. Att konkretisera investeringstesen är nyckeln för att sedan kunna utvärdera om beslutet var rätt eller inte, men också att underlätta för att ompröva beslutet när ny information finns.

Du borde också bestämma dig för hur aktiv du ska vara i utvärderingen av dessa beslut. Besluten blir inte bättre bara för att de görs frekvent om de inte är underbyggda. Precis som en, i teorin, diskonterad kassaflödesanalys gjord i perfektion bestämmer det exakta värdet av en aktie så är det omöjligt att ha alla parametrar korrekta, varpå beslutsunderlagets kvalité och utförande blir avgörande. Att omvärdera beslut dagligen kommer därtill med en stor alternativkostnad av i bästa fall endast från tidsåtgången. Vad som lämpar sig bäst är individuellt, men att regelbundet titta till portföljen och fundera kring att vikta om eller göra större ändringar är sunt. Bolagets rapporter, annan relevant information eller stora kursrörelser är kanske det bästa sättet.

Mitt tips om du inte är väldigt aktiv är att sätta kurslarm (en funktion flera banker har) på alla innehav som rör sig mer än +/-15%. När så sker kan du ta ställning till vad som hänt i bolaget och i lugn och ro ta din tid för att fundera över om investeringstesen förändrats till den grad att det är dags att öka eller minska i det innehavet.

I mitt fall med Catena Media har jag landat i att minska (mer än vad nedgången i sig resulterat i) då jag fortfarande tror på tesen om bud då Better Collective troligen kan få ut mer av tillgångarna och därtill utvinna synergier genom att kapa centrala kostnader med mera. Samtidigt har börsvärdet kommit ned till den grad att även ett mediokert utfall framgent utan bud kan bära dagens kurs. Den bedrövliga utvecklingen har dock skapat frågetecken kring ledningen och bolagets förmåga att leverera även mediokra resultat, vilket i mina ögon höjt risken i caset. Allt sammantaget ser jag en positiv men klart sämre risk/reward än tidigare och justerar således ned vikten som andel av min portfölj.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 9 den 26 februari

Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -