Första kategorin PPM-fonder klar

PPM I kategorin aktivt förvaltade Europafonder är det nu bestämt vilka som är fortsatt valbara i PPM. Det är totalt sex fonder som får vara med.

Det är den nyinrättade myndigheten Fondtorgsnämnden som bestämmer vilka fonder som får vara med på PPM:s fondtorg. Nu är det klart vilka som får vara med i kategorin aktivt förvaltade Europafonder med stora och medelstora bolag.

Fonderna som fått tilldelning:

Fond Fondbolag
European Sustainable Equity Fund  Abrdn Investments Luxembourg S. A
AMF Aktiefond Europa AMF Fonder
JPMorgan Funds Europe Sustainable Equity Fund JPMorgan Asset Management
Nordea 1- European Stars Equity Fund (BP-EUR) Nordea Investment Funds S.A.
SEB Europe Equity Fund SEB Investment Management AB
Swedbank Robur Europafond A Swedbank Robur Fonder

 

I och med denna förändring är det ungefär 11 miljarder kronor som ska fördelas från andra fonder till dessa. Av de sex fonderna som valts var tre med sedan innan.

Fondtorgsnämnden har gjort ett urval som ska ge PPM-spararna ett smalare, men mer kvalitativt, urval. Snittavgiften på aktivt förvaltade Europafonder sjunker även från 0,48 till 0,21 procent i och med det nya tilldelningsbeslutet.

Upphandlingen syftar till att hitta ett begränsat urval av fonder som är ”lämpliga, kontrollerbara, hållbara, kostnadseffektiva och av hög kvalitet” enligt Fondtorgsnämnden.

”Vi är nöjda med utfallet av den första upphandlingen. Det ger spararna tillgång till fonder av hög kvalitet till lägre avgifter”, säger Mats Sjöstrand, ordförande i Fondtorgsnämnden, i ett pressmeddelande.

Mats Sjöstrand

Cirka 130 000 PPM-sparare har pengar i de berörda fonderna. Av dessa kommer 80 000 ha kvar samma fond som tidigare.

De som har valt fonder som nu försvinner kommer att få chans att göra ett nytt val. Om man inte själv byter fond kommer kapitalet flyttas till en likvärdig upphandlad fond.

De sex upphandlade fonderna har under de senaste tre åren haft en högre riskjusterad avkastning jämfört med fonderna i det nuvarande utbudet.

Idag finns det 22 aktivt förvaltade Europafonder med stora och medelstora bolag i PPM-systemet och det var 35 stycken som lämnade anbud. Av dem var det endast 12 som korrekta och fullständiga anbud som uppfyllde de administrativa och obligatoriska kraven. 

Det här första avtalet som de sex fonderna ingår för att få vara med på PPM:s fondtorg gäller i sex år.

Förutom denna kategori är det även Europaindexfonder, globala indexfonder, nordiska aktier med aktiv förvaltning och globala räntefonder som ska upphandlas i denna omgång.

Beslutet vinner laga kraft om tio dagar och efter det kommer de nya fonderna in på fondtorget och sparare som berörs får information via brev. Det är Pensionmyndigheten som sedan avregistrerar fonderna som inte längre får vara kvar och ser till att kapitalet hamnar i de nya fonderna, något som de räknar med kommer att ske till sommaren, enligt Fondtorgsnämnden. 

Fakta: PPM:s nya fondtorg

-Denna upphandling är den första av en rad som Fondtorgsnämnden kommer att genomföra de närmaste åren.

-Fonderna på det upphandlade fondtorget ska vara lämpliga för premiepensionssystemet, kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. Detta fastställs i Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

-När alla fondkategorier på det befintliga fondtorget är upphandlade, kommer Fondtorgsnämnden att övervaka fondtorget och upphandla fonder då fondavtal löper ut.

-Fondtorgsnämnden kommer även att utvärdera utbudet på fondtorget löpande för att följa fondbranschens utveckling i stort. Omvärldsfaktorer och utveckling i fondbranschen kan på så sätt skapa behov av upphandlingar av nya kategorier som inte finns representerade på fondtorget i dag.

-Fondtorgsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att upphandla, granska och kvalitetssäkra fonder till det svenska premiepensionssystemet.

-Fondtorgsnämndens ambition är att vara klar med upphandlingarna i mitten av nästa år.

-Här kan du läsa en rapport om upphandlingen.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -