Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde ned sista handelsdagen i mars månad. Slutnoteringen blev 963 punkter (-0.81 procent) men månaden som helhet var positiv med en uppgång på runt 4.50 procent. Ser vi till den tekniska bilden utvecklas indexet (OMXSPI) i en stigande trend på medellång sikt och har brutit upp genom motstånden vid 860- (890 punkter på lång sikt) och den tidigare toppen vid 903 punkter vilket gett köpsignal. Vi har all-time-high runt 1045 punkter att förhålla oss till på uppsidan.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 59 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 53. Vi har därmed fortsatt i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 497 köp och 147 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 77 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Specialpappersproducenten Nordic Paper Holding AB ser tekniskt och kvantitativt bra ut och kan vara ett bra alternativ om man är på jakt efter en aktie inom papper- och skogsindustrin. Aktiekursen utvecklas i toppen av en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en stark köpsignal som signalerar en ökande optimism och fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 41.00 kronor. Aktiekurser långt ovanför närmaste stödnivå har en tendens till att fortsätta utvecklas positivt enligt Investtechs statistik.

En starkt positiv volymbalans visar att handelsvolymen har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar, vilket bekräftar den positiva trendbilden och det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien har även ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras.

Nordic Paper Holding AB är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

  

Om man är på jakt efter ett bolag med varumärken för industri- och byggsektorn så är Bergman & Beving en tekniskt bra aktie. Den senaste tidens positiva kursutveckling har utlöst flera köpsignaler. Bland annat har kursen brutit upp genom taket från en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Fortsatt uppgång med en ännu starkare stigningstakt mot tidigare indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på positiva trendbrott.

Aktien handlas till all-time-high nivåer som också anses positivt. Det saknas därmed motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 175 kronor. En starkt positiv volymbalans, med högre omsättning under dagar med uppgång och lägre omsättning under dagar med nedgång bekräftar den positiva trenden och trendbrottet. Ett starkt positivt momentum indikerar ökande optimism hos investerarna och indikerar fortsatt uppgång enligt Investtechs statistik.

Bergman & Beving B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Forskningsbolaget BioArctic ser ur en teknisk synvinkel negativ ut. Investerare har under den senaste perioden accepterat lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien. Aktiekursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal som har identifierats av Investtechs algoritmer på kursdiagrammet för medellång sikt. En fortsatt nedgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender.

Kursen har även brutit ned genom den sista stödnivån vid cirka 235 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Aktien har en hög volatilitetsrisk så den tekniska bilden kan snabbt ändras. Dock bör vi se stängningskurser ovanför motstånden vid 235 kronor och 280 kronor för att åter få positiva tekniska signaler i aktien.

BioArctic B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -