Megatrender driver fransk elektronikjätte

Aktieanalys Elektronikkoncernen Schneider Electric gynnas av tillväxten för hållbara lösningar inom industrin och ett minskat koldioxidavtryck för byggnader. Placera tycker aktien hör hemma i en långsiktig portfölj.

Schneider Electrics vd Peter Herweck lämnade en positiv prognos för 2024 när bolaget i mitten på februari rapporterade rekordsiffror för 2023. Ledningen tror på en organisk försäljningstillväxt på 6 till 8 procent för 2024, tillsammans med ökade marginaler runt 0,5 procentenheter.

Företaget ser en markant tillväxt inom datacentersektorn, vilket nu utgör cirka en femtedel av försäljningen. Schneider Electric ser på integreringen av artificiell intelligens som en nyckelfaktor för att driva denna tillväxt inom sektorn.

Peter Herweck framhåller möjligheten att minska koldioxidutsläppen i byggnader, infrastruktur och industri med upp till 70 procent genom användningen av moderna teknologier.

Schneider Electric har framgångsrikt levererat energihanterings- och automationslösningar som ger sina kunder betydande ekonomiska fördelar. En del av Schneiders kunder har redan sett en avkastning på sin investering på mindre än tre år, vilket understryker effektiviteten och lönsamheten hos företagets lösningar.

Genom att fokusera på energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp positionerar sig Schneider Electric som en viktig aktör i arbetet mot en mer hållbar framtid.

Med en global närvaro och en omfattande produktportfölj är Schneider Electric en marknadsledande leverantör inom sitt område. Företaget har etablerat sig som en pålitlig partner för sina kunder, och dess innovativa lösningar bidrar till att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan för olika industrier och infrastrukturer runt om i världen.

Schneider Electric grundades år 1836 med huvudkontor i Paris. Sedan dess har företaget vuxit till att bli en global aktör med över 130 000 anställda runt om i världen.

Produktutbudet omfattar bland annat strömbrytare, elcentraler, UPS-system (Uninterruptible Power Supply), programmerbara styrenheter och processkontroller. Vad som särskiljer Schneider Electric är bolagets förmåga att integrera energi- och automatiseringsteknik tillsammans med mjukvara och tjänster för att skapa heltäckande lösningar för energieffektivitet, industriell produktivitet och hållbarhet.

Dessa lösningar är avsedda att tillgodose behoven hos olika sektorer såsom byggnader, datacenter och en mängd olika industrier. Genom att kombinera teknik och innovation strävar Schneider Electric efter att effektivisera och optimera energiförbrukning samt främja hållbar utveckling inom alla sina verksamhetsområden.

Schneider Electric befinner sig i en gynnsam position med flera starka trender som påverkar marknaden. Det globala behovet av att minska koldioxidutsläppen driver kontinuerligt efterfrågan på företagets lösningar för elektrifiering och energieffektivitet.

De ökande problemen med globala försörjningskedjor förväntas leda till en omvandling av tillverknings- och logistikplatser. Omlokalisering av verksamheter förväntas också åtföljas av en ökad grad av automatisering och användning av industriella mjukvaruapplikationer, vilket kan öka efterfrågan på Schneiders lösningar inom dessa områden.

Den snabba digitaliseringen av ekonomin och den ökande implementeringen av artificiell intelligens förväntas också skapa en växande efterfrågan på datacenterkapacitet. Med sin starka portfölj inom området har Schneider Electric möjlighet att dra nytta av en ökande efterfrågan och positionera sig som en ledande aktör på marknaden för datacenterlösningar.

Utöver de starka tillväxtutsikterna har Schneider Electric också en rykte om att vara en av de mest reaktiva organisationerna inom branschen.

Denna flexibilitet och förmåga att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och kundbehov är en viktig tillgång för företaget och kan bidra till dess fortsatta framgång på lång sikt.

Schneider Electrics egen prognos för 2024 är en organisk försäljningstillväxt på 7 procent vid mittintervallet jämfört med konsensusprognosen på 4,7 procent. Här förväntar sig Placera att försäljningsprognoserna kommer att justeras upp, vilket sannolikt också kommer att leda till uppjusterade vinstprognoser för 2024.

Den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten för perioden 2021 till 2026 förväntas vara 12 procent. Prognosen för 2024 är lägre än snittet, vilket kan bero på att vissa delar av den globala ekonomin går på lägre aktivitetsnivå än normalt. Trots detta indikerar Schneider Electrics prognos fortfarande en positiv tillväxttrend och ett starkt momentum för företaget.

Marginalguidningen för Schneider Electric antyder ett intervall för justerad rörelsemarginal på 18,0-18,2 procent. Denna förbättring av lönsamheten förväntas uppnås genom högre produktivitetsvinster och operativ hävstång.

Den ökade lönsamheten förväntas också leda till en genomsnittlig årlig tillväxt för vinsten per aktie på närmare 18 procent. Detta indikerar en positiv trend för bolagets lönsamhet och ger förhoppningar om en stigande trend för vinsten per aktie över tid.

Under 2023 genererade Schneider Electric ett robust kassaflöde, drivet av rekordvinsten och förbättrad hantering av rörelsekapitalet. Nettoskulden minskade till 9,4 miljarder och skuldsättningsgraden, mätt som nettoskuld/ebitda, sjönk till 1,27.

Analytikerkåren förutser att det starka kassaflödet kommer att fortsätta de kommande åren, vilket förväntas resultera i en klart lägre skuldsättningsgrad på 0,31 år 2026. Förbättringen av skuldsättningen indikerar en ökad finansiell stabilitet och en mer hälsosam balansräkning för Schneider Electric.

För närvarande handlas aktien till ett Pp/e-tal på 26 baserat på årets vinst, vilket ligger i linje med det historiska snittet för de senaste fem åren. Enligt nästa års vinstprognoser förväntas p/e-talet minska till 23, och för 2026 förväntas det ligga på 20. Placera anser att p/e-talsvärderingen de kommande åren är attraktiv och kan signalera ett potentiellt köpläge för aktien.

Schneider Electric gynnas av flera strukturella trender och med en förväntad förstärkning av tillväxten i den globala ekonomin finns det en möjlighet för marknaden att behöva justera sina vinstprognoser för att återspegla dessa positiva förutsättningar. Det kan fungera som en katalysator för fortsatt kursuppgång för Schneider Electrics aktie.

Placera bedömer att Schneider Electric är väl rustat för fortsatt tillväxt och framgång på lång sikt. Med en diversifierad produktportfölj, global närvaro och förmåga att dra nytta av positiva trender inom energihantering och automation, anses bolaget vara en attraktiv investeringsmöjlighet för investerare som söker stabilitet och tillväxt inom sektorn. Därför ger Placera sin rekommendation att köpa aktier i Schneider Electric.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Schneider Electric SE Köp 206,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -