Därför tror Placera på småbolag

Aktiekommentar Trenden med en smal uppgång där de stora företagen dominerar börsrekorden har fortsatt. Men enligt Placera finns det flera faktorer som pekar mot en ny börsfas, där en bredare uppgång förväntas gynna små- och medelstora bolag.

Små- och medelstora bolag har känt av det tuffa klimatet när den globala konjunkturen har mattats av samtidigt som räntorna har stigit till följd av en oväntat snabb och hög inflation. En kombination av faktorer som skapat utmaningar för mindre företag, som ofta har mindre resurser att hantera volatilitet på marknaden och högre finansiella kostnader.

Men nu höjs det allt flera röster på finansmarknaden för att det är småbolagens tur att glänsa. Det är inte så konstigt med tanke på den utmanande period som småbolag har genomgått. I Sverige har småbolag underavkastat stora bolag i över tre år, och i USA har denna underavkastning sträckt sig över hela sju år.

Placera har identifierat flera trender och faktorer som pekar mot en möjlig småbolagsrevansch och varför denna utveckling kan gynna Stockholmsbörsen särskilt mycket.

Fallande inflationstakt och positiv syn på konjunkturläget i Europa: En snabbt fallande inflationstakt och en alltmer positiv syn på konjunkturläget i Europa skapar en gynnsam miljö för småbolag. Minskad inflation bör leda till att centralbankerna börjar sänka räntorna, vilket kan stödja konjunkturen och bidrar till att företagens vinster ökar.

Stöd för räntekänsliga aktier: Historiskt sett har lägre räntor gynnat räntekänsliga aktier, tillväxtbolag, högt skuldsatta bolag, serieförvärvare samt små- och medelstora bolag. Dessa sektorer och företag kan dra nytta av en miljö med lägre räntor och förbättrade ekonomiska förhållanden. Små-och medelstora bolag har historiskt presterat bra vid de första räntesänkningarna.

Börsintroduktioner: En förbättrad marknad för börsintroduktioner kan också gynna småbolagssektorn. Vi har nu sett att marknaden för börsintroduktioner sakta börjat öppna sig. Vi förväntar oss att antalet börsintroduktioner ökar senare under året, vilket är ett vanligt mönster när marknaden går in i en ny fas. Det skapar möjligheter för småbolag att få tillgång till kapital och öka sin synlighet på marknaden.

Stockholmsbörsen kan särskilt gynnas av denna utveckling på grund av dess betydande närvaro av små- och medelstora bolag. För Stockholmsbörsen är det av särskild betydelse att locka till sig ett större intresse från globala investerare, eftersom en majoritet av dess noterade företag är små- och medelstora bolag i en global kontext.

Om det sker ett sentimentsskifte där investerare börjar leta utanför de stora bolagen och mot mer perifera marknader skulle det kunna gynna Stockholmsbörsen avsevärt.

MSCI Europe Small Cap index

Svenska bolag utgör en betydande del av MSCI Europe Small Cap Index med en andel på 12 procent efter brittiska bolag som utgör 30 procent. Detta innebär en överrepresentation av svenska bolag jämfört med deras andel i MSCI Europe Index som innehåller stora bolag. Där utgör sverige andel endast 4,8 procent av det totala indexet och hamnar först på en sjätte plats bakom danska bolag.

Placera väljer också att se förbi spekulationer kring makroekonomiska scenarier till att fokusera på konkreta data. Då framträder flera indikationer som pekar mot att botten kan vara nådd för småbolag.

Värderingsmässigt befinner sig småbolag på nivåer som är ovanligt låga, vilket öppnar upp för potentiella värdeuppgångar när kapitalet letar sig tillbaka till småbolagen.

Europeiska småbolag handlas till exempel till P/E-talet 13,1, den lägsta nivån sedan eurokrisen 2011, vilket gör dem attraktiva ur ett investeringsperspektiv. Likaså har svenska småbolag historiskt sett låga värderingar jämfört med storbolagen, både när det gäller P/E-tal och Pris/bokfört värde, vilket skapar intressanta möjligheter.

För det andra har småbolagssektorn presterat sämre än den allmänna marknadsutvecklingen under ett antal år, vilket öppnar upp för möjligheter till uppsida när sentimentet förbättras.

Det är också värt att notera att svenska småbolag har haft en underavkastning jämfört med stora bolag under de senaste tre åren, vilket utgör den längsta perioden med underprestation sedan 2010. Denna långa period av underprestation kan indikera att en vändning är på väg.

Historiskt har svenska småbolag varit en av de bäst presterande tillgångsklasserna, med en genomsnittlig årlig avkastning på 12,4 procent sedan år 2000. Denna avkastning överträffar avkastningen för globala småbolag, småbolag i USA och europeiska småbolag under samma period. Dessutom har den riskjusterade avkastningen för svenska småbolag varit den högsta under den här tidsperioden.

Svenska småbolag har under de tre senaste åren presterat betydligt under sin trendlinje för avkastningen sedan millenieskiftet, frågan är hur länge de kan göra det.

Slutligen finns det ett starkt argument och en betydande medvind för aktier, vilket förväntas smitta av sig och gynna småbolag när investerarnas intresse breddas.

Den danska chefstrategen Torsten Sløk på Apollo Asset Management pekar på att investerare har rekordmycket likviditet placerad hos banker och penningmarknadsfonder, vilket motsvarar hela 6 000 miljarder dollar. Den stora mängden tillgänglig likviditet kan förväntas söka sig till mer riskfyllda tillgångar som aktiemarknaden när den amerikanska centralbanken börjar sänka räntan.

När investerare söker högre avkastning på sina tillgångar kan småbolag bli en attraktiv destination för kapital, vilket i sin tur kan stödja deras tillväxt med ökade värderingar.

Sammanfattningsvis är det många positiva faktorer som talar för en gynnsam utveckling på marknaden, särskilt för mindre och medelstora bolag.

De historiskt låga värderingarna, tekniska mönster på marknaden, förväntningar på en mer gynnsam makroekonomisk miljö och inte minst den enorma mängden likviditet - som väntar på sidlinjen ger det ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv marknadsutveckling särskillt för små- och medelstora bolag.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -