Tänk på det här om du jobbar deltid

Pension Att jobba deltid får stora konsekvenser för ekonomin. Om deltid är ett sätt att få ihop familjelivet finns en rad saker att göra och tänka på.

Närapå 50 procent av kvinnliga arbetare och en fjärdedel av kvinnliga tjänstemän jobbar deltid. Det kan jämföras med nära var sjunde respektive var tionde man.

Oavsett om det är en man eller kvinna som gått ned i tid så är det bra om denne kompenseras ekonomiskt för minskade pensionsinkomster.

Såsom pensionssystemet är utformat idag betyder det att varje intjänad krona spelar in i din pension, inte som förr, då de bästa åren i ditt arbetsliv låg till grund. Åren med deltid kan med andra ord göra stora hål i din plånbok som pensionär.

Att ni sparar till din pension betyder i sig inte att du blir fullt ut kompenserad för minskningen av pensionen som deltidsarbetet orsakar. Den som deltidsarbetar riskerar att få en sämre löneutveckling, vilket i sin tur ligger till grund för pensionsinbetalningarna även efter du slutat jobba deltid.

Tänk igenom beslutet att gå ned i tid ordentligt. Det är inte säkert att du får gå upp i arbetstid igen om du ångrar dig.

I bästa fall kan arbetsgivaren gå med på att frivilligt kompensera din tjänstepension. Det skadar inte att fråga.

Det är en rad olika faktorer som avgör storleken på hålen som en deltidstjänst orsakar din framtida ekonomi. Placera listar vad du och din partner kan göra om ni överväger gå ned i arbetstid.

1. Dela på deltiden

Ett enkelt sätt och det mest optimala om en familj vill gå ned i tid är att dela på deltiden. Det är alltså i många hänseenden bättre att båda arbetar 90 procent, i stället för att den ena arbetar 80 procent och den andra heltid. På det viset blir också hemarbetet mer jämnt fördelat och partnern som arbetar mer behöver inte kompensera den andra ekonomiskt.

2. Jobba deltid rätt år

För den allmänna pensionen spelar det stor roll vilka år du väljer att gå ned i tid. De fyra första åren efter att ditt barn fötts blir du nämligen automatiskt kompenserad.

Dels så är föräldraersättningen pensionsgrundande, men det många kanske inte vet är att det finns något som heter pensionsrätt för barnår. Här kan du läsa om hur det fungerar, men kort sagt så går du inte miste om allmän pension om du går ned i arbetstid de första fyra åren efter att barnet fötts. Det gäller den förälder som tjänar minst. Tänk på att du ändå ska bli kompenserad för tjänstepensionsbortfallet.

Arbetar du inom stat, kommun eller region blir du kompenserad med full tjänstepension så lång tid som barnets första åtta år. För privatanställda tjänstemän gäller oftast 13 månader.

Vill du jobba deltid, är det alltså mest ekonomiskt att passa på att göra det under de åren som du kan bli kompenserad av den allmänna pensionen eller ditt arbete. På det sättet slipper ni spara lika mycket.

3. Kompensera för den allmänna pensionen och tjänstepensionen

Om eventuella barn är äldre än fyra år förlorar du 18,5 procent av den lön som du går miste om till den allmänna pensionen givet att du inte slår i taket på 41 750 kronor, trots att du jobbar deltid.

Den som går ned i tid kommer att få lägre tjänstepension. Ju mer du tjänar, desto mer pengar går du miste om. Här kan du räkna ut hur mycket du ska ha i tjänstepension.

Jobbar du inom kommun, stat eller region så får du tjänstepension för heltid upp till att ditt yngsta barn fyller åtta år. Inom det privata gäller oftast 13 månader.

4. Kompensera nu och inte sen

Tänk på att avkastningen av ditt insatta kapital kommer att utgöra en avgörande roll för storleken på din pension genom den kraftfulla ränta-på-ränta-effekten. Det betyder att den som jobbar deltid ska kompenseras så fort som möjligt för att inte gå miste om detta – inte i efterhand, även om det förstås är bättre än inte alls.

Exempel: Anna och Björn

Anna och Björn vill gå ned i tid för att inte barnen ska ha så långa dagar på förskola och fritids. Anna är säljare och tjänar 50 000 kronor i månaden. Björn är ambulanssjukvårdare och tjänar 35 000 kronor i månaden (heltid). Båda har tjänstepension enligt kollektivavtal. Om Björn inte blir kompenserad kan han gå miste om så mycket som över 1 200 000 kronor i sin pension.

Björn, kollektivavtal inom region

Eftersom Björn har ett mer slitsamt jobb och dessutom mindre betalt är det han som börjar arbeta 75 procent.

Anna och Björn har tre barn.

Eftersom Björn jobbar för landstinget så har han full tjänstepension fram till att yngsta barnet fyllt åtta år.

Han går genom att jobba deltid miste om 1 619 kronor i månaden i allmän pension efter att yngsta barnet fyllt fyra år.

(35 000 × 75 % = 26 250, alltså minskar han underlaget till den allmänna pensionen med 8 750 kr × 18,5 % = 1 619 kr)

Björn tjänar in 1 575 kronor i tjänstepension när han jobbar heltid och 1 181 kronor när han arbetar deltid. Således går han miste om 394 kronor per månad efter att yngsta barnet fyllt åtta år.

Anna och Björn bör således spara 0 kronor fram tills att yngsta barnet fyllt fyra år, 1 619 kronor fram tills att yngsta barnet fyllt åtta år och 2 013 kronor därefter.

Hade Björn varit privat anställd arbetare hade Anna och Björn behövt spara 394 kronor från att yngsta barnet fyllt 13 månader och 2 013 kronor efter att hen fyllt fyra år.

Om Björn är 40 år och har arbetat deltid under de senaste tio åren och inte blir kompenserad sänker deltiden hans pension med 1 272 677 kronor baserat på att han går miste om 2 013 kronor i månaden under tio år och med en genomsnittlig avkastning på sex procent.

Exempel: Christina och David

Christina och David har bestämt sig för att Christina ska gå ned i tid för att ägna mer tid åt barnen. Christina är affärsjurist och David chef på IT-bolag. Christina tjänar 60 000 kronor i månaden och David 70 000 kronor i månaden. Om Christina inte blir kompenserad kan hon gå miste om så mycket som över 2 800 000 kronor i sin pension.

De har två barn. Eftersom Christina vill jobba mindre och är den som har lägst lön är det hon som väljer att gå ned tid. Båda är privatanställda tjänstemän med kollektivavtalsmässig tjänstepension.

Christina slår i taket för den allmänna pensionen fast hon jobbar deltid och behöver således inte kompenseras för detta.

Tjänstepensionen, däremot, minskar desto mer, eftersom tjänstepensionsinbetalningarna på det överskjutande beloppet över 41 750 kronor är 30 procent.

(60 000 × 75 % = 45 000, alltså minskar hon underlaget till tjänstepensionen med 15 000 kr × 30 % = 4 500 kr)

Således bör Christina och David spara 0 kronor fram till att det yngsta barnet fyllt 13 månader och därefter 4 500 kronor i månaden.

Om Christina är 40 år och har arbetat deltid under de senaste tio åren, för att sedan gå över till heltid och inte blir kompenserad sänker deltiden hennes pension med 2 891 354 kronor baserat på att han går miste om 4 500 kronor i månaden under tio år och med en genomsnittlig ränta på sex procent.

OBS! I räkneexemplen har nuvarande skatt på investeringssparkonto använts. Uträkningar har inte tagit hänsyn att pensionsinbetalningar görs före skatt och belastas med inkomstskatt, ej heller att det egna sparandet avser efter skatt. Skatteeffekten (utifrån att skatten inte ändras kraftigt) är försumlig om lönen inte är över gränsen för statlig inkomstskatt, men lite större däröver.

Christina, kollektivavtal inom privat företag

Ge bort PPM-pengarna

Det finns ytterligare ett sätt att göra fördelningen av pensionspengarna mer rättvis och det är genom att den ena partnern delar med sig av sin premiepension. Det kan ni dock bara göra om ni är gifta och till en kostnad av sex procent av kapitalet.

Avgiften är så pass hög eftersom 98 procent av alla överföringar är från män till kvinnor och kvinnor generellt lever längre än män. Du kan bara föra över pension som du tjänar in under äktenskapet och du kan bara föra över pension du tjänar in under det år du begär överföring och åren därefter.

Din partner kan aldrig få mindre än ett års pension, men du kan välja ett visst antal år framöver eller tills vidare. Överföringen av PPM-pengarna går inte att ångra.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -