AQ: Räds inte rekordnivåerna

Aktieanalys AQ Group firar nu 30 år som bolag. Samtidigt är vinsten och aktien på rekordnivåer. Trots uppgången i aktien är värderingen ännu inte skrämmande hög.

Det hela började som en sammanslagning av de två industriverksamheterna Aros Kvalitetsplast och transformatoravdelningen på ABB. På 30 år har AQ Group växt sig till ett globalt industribolag med ett börsvärde på över 10 miljarder kronor.

Nästan alla anställda och fabriker finns utanför Sverige och affärsmodellen bygger på hög kvalitet och kostnadskontroll, där det senare enklast möjliggörs via billig arbetskraft. I fabrikerna sker tillverkning av bland annat elskåp, kablage och avancerade maskiner.

De avancerade maskinerna kan vara allt från parkeringsautomater till bankomater. ABB är en typisk köpare av elskåp medan Volvo är en typisk köpare av kablage.

Främst är det nu elektrifieringen som driver på den långsiktiga efterfrågan för AQ. Mer konkret har senaste årens ökade behov av maskiner inom medicin och kommersiella transportfordon drivit på försäljningen.

Bakom bolaget är grundarna Claes Mellgren och Per-Olof Andersson. Idag äger de fortfarande nästan 20 procent vardera och sitter båda i styrelsen. Claes Mellgren var tidigare vd för bolaget och är numera bolagets ordförande.

James Ahrgren är vd för bolaget. En karismatisk person med en tydlig uppfattning om hur AQ Group ska bedrivas för att långsiktigt öka vinsten. Han är dessutom en återvändande tidigare divisionschef, vilket skapar bra förutsättningar för ett långvarigt ledarskap där både ordförande och vd vet vad de ger sig in på.

Källa: Bolaget

Det finns inte mycket att klaga på gällande de finansiella nyckeltalens historik. Men det finns flera år där vinsten minskat väsentligt på årsbasis.

Från 2016 till 2018 halverades nästan vinsten per aktie. Under dessa år hade vissa dotterbolag tydliga lönsamhetsutmaningar och ett av dotterbolagen inom plåtslagning gick i konkurs, vilket belastade resultatet 2018. 

I efterhand visade sig att dessa utmaningar vara av engångskaraktär och därför ett bra tillfälle att köpa aktien. Sedan 2018 har aktien och vinsten mer än trefaldigats.

En viktig faktor för att som underleverantör långsiktigt vara konkurrenskraftig är att leverera produkter i utsatt tid. Försenade leveranser skapar dyrbara konsekvenser för kunderna och är ofta den enskilt avgörande anledningen till att byta underleverantör och konkurrensen är stenhård.

AQ:s eget mål är en leveransprecision på 98 procent. Vid utgången av första kvartalet uppgick nyckeltalet till nästan 94 procent. Det kan tyckas vara små skillnader, men förutom kundnöjdheten har leveransprecisionen också inverkan på marginalerna.

Det är relativt enkelt att spåra var leveransprecisionen brister och det är ofta i enskilda fabriker. Det finns ett nära samband mellan tillväxt, kapacitet och precision och det är därför viktigt att balansera verksamheten. För AQ Group, som för många andra bolag, kan en kraftig tillväxt innebära bristande kvalitet och ökat behov av investeringar i kapacitet.

År 2023 var ett rekordår för AQ med ökad försäljning i alla affärsområden och regioner bortsett från Kina. Den organiska tillväxten summerades till 20 procent från ett relativt svagt 2022, framför allt lönsamhetsmässigt.

I årets första kvartal summerades intäkterna till 2 225 miljoner kronor (2 253), vilket innebar en liten minskning på årsbasis. Rörelseresultatet och vinsten ökade däremot med cirka 15 procent och uppgick till 223 (194) miljoner kronor respektive 185 (159) miljoner. Det innebär att AQ på tolv månader skapat 37 kronor i vinst per aktie till ägarna.

Vd James Ahgren har internt kommunicerat ett mål för i år på 10 miljarder kronor i omsättning och 10 procents marginal innan skatt. Ett sådant utfall skulle generera cirka 850 miljoner kronor i resultat efter skatt, vilket motsvarar drygt 45 kronor per aktie i år. Aktien handlas alltså till 13 gånger det interna målet för i år.

Om AQ i stället växer vinsten likt den historiska intjäningen tjänar de 40 kronor i år och 45 kronor nästa år.  Det skulle innebära att aktien handlas till 15 gånger vinsten för i år och 13 gånger vinsten för nästa år. Det är väsentligt lägre än andra konjunktursberoende industribolag men i linje med övriga kontraktstillverkare.

Båda av dessa scenarion är möjliga. Det ska däremot understrykas att vinstnivån är på uppenbara rekordnivåer och inget bolag är immunt mot generell nedgång i konjunktur och efterfrågan. Bredden i segment och geografi minskar visserligen risken för kraftiga vinstfall, men ökar risken för ständiga utmaningar i någon del av verksamheten. Och ett dystert scenario är ett tydligt fall i efterfrågan efter att bolaget ökade investeringarna i produktionskapacitet.

Vid köp av aktier på rekordnivåer måste man som investerare vara beredd på kortsiktig volatilitet. Antingen på grund av lägre tillväxt för bolaget eller en generell börsnedgång. AQ:s finansiella historik och värdering lämnar utrymme för fortsatt kursuppgång. Ett kortsiktigt hack i vinstkurvan kan istället skapa kortsiktiga köplägen likt 2018.

Den stundande splitten där en befintlig aktie ger fem nya lär i alla fall inte ha en negativ inverkan på kursutvecklingen kommande året. Inte heller nettokassan som kvarstår efter att senaste förvärvet och utdelningen är betald. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AQ Group Köp 587,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -