Sjutton köpvärda aktier i maj

Köptips Börsfesten tog en paus i april där hyfsade rapporter slogs med stigande långräntor i USA. Inför maj gör vi en mindre justering i vår aktielista.

Den amerikanska börsen hade fem raka plusmånader i bagaget innan humöret till slut vände ned i april. Från att ha legat parkerad på girighetsnivåer sedan börsen bottnade i november i höstas har CNN:s Fear&Greed-index snabbt dalat nedåt förbi neutral mark till att indikera rädsla bland investerarna.

En scenförändring som till stor del handlar om att inflationen bitit sig fast i USA och att förväntningarna på amerikanska räntesänkningar har skjutits fram, samtidigt som en stark börsvinter har fått värderingarna att lyfta.

Nedgångarna i april för S&P500 och Nasdaq på 4,2 respektive 4,4 procent är förvisso rejäla, men då har man också flera stora uppgångsmånader bakom sig. I Stockholm slutade april mer blygsamma 0,6 procent ned och justerar man för de avskilda utdelningarna så skulle index faktiskt vara knappt på plus.

Utöver den amerikanska räntan och geopolitisk oro så är det den pågående rapportperioden som har dominerat nyhetsflödet på finansmarknaderna de senaste veckorna. Och här är bilden svagt ljusfärgad.

Bland Stockholmsbörsens storbolag som ingår i OMXS30-indexet har knappt två tredjedelar slagit vinstprognoserna (Så var storbolagens rapporter) och mottagandet på börsen har överlag varit positivt. De riktigt otäcka missarna har uteblivit samtidigt som konjunktursignalerna pendlar mellan oförändrade och försiktigt optimistiska. Det är svårt att se att analytikerkåren kommer att behöva sänka sina samlade vinstprognoser för helåret när rapportfloden väl har lagt sig.

I USA har 77 procent av bolagen i det breda indexet S&P500 slagit vinstprognoserna, enligt Factsets sammanställning och det är inte bara högre än i Sverige utan också något högre än normalt. Färre bolag än vanligt har däremot slagit försäljningsprognoserna i USA, 60 procent har gjort det, och det är alltså bra lönsamhetsnivåer som främst ligger bakom vinstöverraskningarna och inte högre intäkterna – en bild som även gäller i Sverige.

För aktierna på vår månadslista har april varit stökig och precis som övriga börsen kantad av en del bakslag efter flera bra månader. Vindkraftsbolaget OX2 åkte exempelvis på en snyting efter sin rapport och både Salesforce och Match Group har lidit i det tuffare klimatet för teknikaktier.

Värt att notera är också att i vissa fall, som Hexpol och Rejlers, har en avskild utdelning hållit tillbaka kursutvecklingen den här månaden.

Samtidigt som flera aktier har tagit ett kliv tillbaka har kycklingproducenten Scandi Standard tuggat på uppåt även den här månaden. Det tidigare problemtyngda bolaget närmar sig nu gamla rekordhöjder på börsen. Skanska och Securitas är andra kandidater på listan som lyckades trotsa motvinden i april.

Så gick det för aktiefavoriterna i april

Vi betraktar inte den svagare börsen i april som något skräckinjagande trendbrott utan snarare som en naturlig paus efter en stor uppgång i vinter och det är inte förvånande att en optimism som länge varit på topp förr eller senare skulle kylas av.

Inför maj gör vi därför inte särskilt många förändringar i listan, utan vi håller kvar vid de aktier vi har lyft fram sedan tidigare med ett tillägg. Vi tar in Electrolux som nu går in i ett intressant skede med ledningsförändringar, med strukturaffärer på radarn och med en marknad som förhoppningsvis har slagit i botten. Risken för besvikelser är alltid stor kring Electrolux, men det här är en chansning som kan löna sig tror vi.

Placeras lista över köpvärda aktier ska inte ses som en sammansatt portfölj utan som inspiration och som förslag på aktier som skulle kunna ingå i en individuell portfölj. Ser vi spännande möjligheter i en aktie på kort- och medellång sikt kan de få plats på listan men som regel ger vi förslag på aktier som ska kunna ägas på lång sikt. Listan uppdateras en gång i månaden.

 

Placeraredaktionens mest köpvärda aktier i maj

Ellinor Beckett

Hexpol

Plasttillverkaren Hexpols rapport var i linje med förväntningarna och visade fortsatt hög marginal. Aktiekursen är kring rekordnivåer, men ändå relativt lågt värderad jämfört med andra industribolag. Bra kassaflöden, en låg skuld som minskar trots att man höjt utdelningen och gett extrautdelning är några saker som talar för aktien. Goda förutsättningar för fortsatta förvärv och en bra ägarbild likaså.

Läs Placeras analys här.

OX2

Som aktieägare i OX2 gäller det att ha nerver av stål med tanke på vilka slag som varit i aktien på senare tid. OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Ett kapitallätt och lönsamt bolag som borde locka många när hållbarhetsaktierna kommer på tapeten igen. En lite missförstådd aktie med kort historik som inte är så beroende av elpriser och räntor som marknaden verkar tro.

Läs Placeras analys här.

Rejlers

Rejlers aktiekurs fortsätter att återhämta sig från fjolårets konjunkturpessimism. En stor del av kunderna är energibolag och industrier i omställning, mindre än 5 procent återfinns inom fastigheter. Vd Viktor Svensson har lyckats höja debiteringsgraden, pressa kostnaderna samt växa organiskt och genom förvärv de senaste åren och flera ur familjen Rejler återfinns i ägarlistan. Enligt bolaget finns utrymme att höja priserna framöver då man ligger lägre än konkurrenterna.

Martin Blomgren

Dustin

IT-återförsäljaren Dustin bjöd oss på både snabba uppgångar och rejäla snytingar när vi hade med aktien på listan i fjol. Efter turbulensen med budpliktsbud, nyemission och tuffa marknadsförhållanden har aktien vänt uppåt i år – men vi tror att det finns mer att hämta om man inte är rädd för att ta lite risk.

Senaste rapporten visade på fortsatt trög efterfrågan men också på en bra rörelsemarginal och utsikter om en gradvis marknadsförbättring. Skuldoron har lättat samtidigt som storägaren Axel Johnson är fortsatt aktiva på köpsidan.

Electrolux

Vitvarujätten har jobbat i uppförsbacke länge nu och det syns både i aktiekursen och i en värdering som är väldigt låg ifall sakernas tillstånd skulle börja normaliseras. Med byten på både ordförande- och vd-posten och en pågående översyn av strukturen kan återstoden av 2024 bli händelserik, samtidigt som marknaden bör närma sig en botten och på sikt få draghjälp av lägre räntor och en bättre bostadsmarknad. Riskfyllt men spännande.

Securitas

Samgåendet med Stanley Security börjar sätta sig och rapporterna har visat både bra tillväxt, drivet av prishöjningar, och att marginalresan uppåt fortsätter i snabbare takt än vad analytikerna hade väntat sig.

I takt med att trovärdigheten för bolagets långsiktiga marginalmål ökar finns också goda chanser för att aktien värderas upp. En hög skuld har legat aktien i fatet men faller räntorna samtidigt som kassaflödet förbättras bör den oron skingras under 2024.

Pekka Kääntä

Loomis

Kontanthanteraren Loomis fortsätter att växa och bolaget är en pålitlig utdelare som värderas försiktigt. Senaste rapporten var i linje med förväntan och bolaget utlovar fokus på marginalförbättringar i år. Aktien har inte rosat marknaden på sista tiden men vi satsar vidare på att oron för kontanternas död i den globala ekonomin är överdriven och behåller den åtminstone över kommande rapport och utdelning.

Scandi Standard

Kycklingbolaget har varit en trist historia på börsen med många bakslag men 2024 har börjat piggt. I grunden finns en attraktiv produkt och får man bara ordning på förlusterna i Danmark så ser vi potential för en uppvärdering. Senaste rapporten var ytterligare ett litet steg i rätt riktning och aktien har gjort en bra återhämtning i år.

Karl Lans

Salesforce

Salesforce erbjuder molnbaserade programvarutjänster inom kundrelationshantering (CRM). Salesforce gör det möjligt för företag att hantera alla aspekter av sina kundrelationer och affärsprocesser på ett integrerat sätt genom en molnbaserad plattform. Det i sin tur ökar produktiviteten, förbättrar kundupplevelsen och ökar företagets lönsamhet.

Bolaget handlas till viss rabatt mot andra storbolag inom mjukvarusektorn. Under det senaste året har aktien stigit drygt 60 procent. Vi tror att det finns ytterligare uppsida och att det är ett bolag att hålla i länge.

Thermo Fisher

Amerikanska Thermo Fisher Scientific är en dominant inom områdena life sciences, diagnostik och laboratorieutrustning. Aktien gick oerhört starkt i spåren av pandemin och har sedan dess haft en utmaning att växa in i värderingen. Nu ser det ljusare ut och vi anser att aktien med fördel hör hemma i långsiktiga depåer.

Veolia

Veolia Environement är globala specialister på vattenhantering, avfallshantering och energitjänster. Drygt en femtedel av omsättningen genereras i Frankrike, drygt 40 procent i övriga Europa, Nordamerika står för 8 procent och Asien för 6 procent.

Förra året stod avfallsdelen för 39,4 procent av omsättningen, vattendelen för 37,8 procent och energidelen för 22,8 procent. Framför allt är det i sophanteringsdelen som Veolia ser möjligheter att öka lönsamheten och få strukturell tillväxt i. Det handlar särskilt om att utöka verksamheten inom mer lönsamma delar av denna som hantering och bearbetning av farligt avfall.

Trots att aktien stigit en del är Veolia betydligt lägre värderad än sina amerikanska motsvarigheter. Veolias breda och diversifierade portfölj av miljötjänster drar nytta av den ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar och tjänster samtidigt som bolaget har en stark finansiell ställning och hög direktavkastning.

Vinci

Kassaflödeskungen franska Vinci är världsledande på utveckling av större infrastrukturprojekt, förvaltning och drift av infrastruktur och fastigheter. Vinci handlas nu till ett p/e-tal på 13 för innevarande år och 12 för 2025. På nuvarande aktiekurs ger Vinci en direktavkastning på motsvarande 4 procent.

Det som talar till Vincis fördel är att de har mycket goda kassaflöden från verksamheten. Vincis verksamhet är inte särskilt konjunkturkänslig eftersom man sysslar med stora infrastrukturprojekt och drift av dessa. Nuvarande värdering ger ett fint tillfälle att plocka in denna aktie i den långa depån. Vinciaktien kommer sannolikt att värderas upp i takt med de kommande räntesänkningarna.

Ludvig Löngårdh

Match Group

Dejtingbolaget Match Group, som bland annat äger varumärkena Tinder och Hinge, har kommit ner ordentligt och värderingen är inte särskilt ansträngd. Nyligen tog dessutom aktivistinvesteraren Elliott en position på 1 miljard dollar i bolaget. Elliot kommer sannolikt röra om i grytan och det är inte omöjligt att ett uppköp är aktuellt.

Läs Placeras analys här. 

Daniel McPhee

Rugvista

Rugvista sålde nästan 300 000 mattor under 2023 och har bevisat sig som en framgångsrik e-handlare. Marknaden präglas av långa trender där produkterna inte blir utdaterade på hyllan samtidigt som den digitala matt-butiken har flera fördelar mot den fysiska.

Aktien har stigit något och värderas nu till p/e 20 på fjolårets vinst. Motsvarande vinsttillväxt i år värderar aktien till p/e 17 på innevarande år och en skuldjusterade ev/ebit-multipel något lägre. För ett bolag med skalbar affärsmodell, organisk tillväxt och nettokassa är det attraktivt.

Läs Placeras analys här.

Skanska

Byggsektorn är av naturliga skäl ratad, vilket även har satt avtryck i byggaktierna och Skanska tog en rejäl smäll på den senaste rapporten där nedskrivningar sänkte resultatet och orderingången var lägre än analytikernas förväntningar. Men aktien har hämtat sig och bolaget har med sin balansräkning bra möjligheter att rida ut stormen och visa på bättre resultat när byggandet tar fart igen.

Skanska har de senaste åren levererat rekordvinster, har stora och delvis dolda värden i balansräkningen och stora ambitioner kring byggandet av en fastighetsportfölj. Aktiemarknaden är skeptisk vilket visar sig i relativt låga multiplar. Om vi på allvar börjar se räntesänkningar och lägre materialpriser bör det vara positivt för aktiemarknadens syn på byggbolagen.

Läs gärna Placeras kommentar här.

 

Pär ståhl

DSV

Den danska transportjätten DSV har haft en skral kursutveckling sedan toppen under hösten 2021. Kursrekordet nåddes mitt under pandemin när det var stora problem med globala leverantörskedjor och stor kapacitetsbrist på fraktcontainers.

DSV är idag världens tredje största transportbolag med en marknadsandel på knappt 5 procent. De fem största spelarna har tillsammans 20 procent. Placera tycker att historien imponerar med många lyckade förvärv på en fragmenterad marknad och ett nytt saudiskt samarbete kan ge betydande vinsttillväxt på sikt.

Läs Placeras analys här.

EXOR

Investmentbolaget Exor, grundat av Agnelli-familjen för över 100 år sedan, är en global spelare inom flera sektorer. Under ledning av John Elkann har Exor genomgått en imponerande transformation från bilar till ett diversifierat investmentbolag.

Värderingen för Exor är snål, med ett p/e-tal på 7,5 och en substansrabatt på hela 45 procent mot underliggande tillgångar. Substansrabatten är på en ovanligt hög nivå, vilket gör det fördelaktig att köpa in sig i klenoder som Ferrari, Juventus, Stellantis och Philips till en billig penning.

Läs Placeras analys här.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
HEXPOL B Köp 126,00 -
OX2 Köp 40,12 -
Rejlers B Köp 141,00 -
Dustin Group Köp 12,60 -
Electrolux B Köp 97,32 -
Securitas B Köp 111,45 -
Loomis Köp 284,00 -
Scandi Standard Köp 76,70 -
Salesforce Köp 268,69 -
Thermo Fisher Scientific Köp 574,99 -
Veolia Environnement S.A. Köp 29,19 -
Vinci SA Köp 110,25 -
Match Group Köp 31,18 -
RugVista Group Köp 66,00 -
Skanska B Köp 191,85 -
DSV Köp 990,60 -
Exor N.V. Köp 102,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -