Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Bong, Bergman & Beving, Eolus, Thunderful, SUS och Cavotec finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Solenergibolaget Soltech redovisar ett rörelseresultat på -19,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (-8,3). Ebitda-resultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor (6,7).

Resultat efter skatt låg på -32,2 miljoner kronor (-39,0). Nettoomsättningen uppgick till 513 miljoner kronor (680). Den organiska försäljningstillväxten var -26 procent (66).

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på 19 miljoner kronor (22).

Nettoomsättningen blev 508 miljoner kronor (575). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 39 miljoner kronor (39). Jämförelsesiffran för rörelseresultatet påverkades av en realisationsvinst om 6 miljoner kronor.

Bongs totala förpackningsförsäljning uppgick till 140 miljoner kronor (151). Valutakursförändringar har påverkat förpackningsförsäljningen positivt med 3 miljoner (8). Den totala kuvertomsättningen blev 358 miljoner kronor (410). Valutakursförändringar påverkade kuvertförsäljningen positivt med 7 miljoner (17).

Det First North-listade Greater Than, som erbjuder molnbaserad realtidsanalys av olycksrisk och mjukvarulösningar för fordons- och försäkringsindustrin, hade en nettoomsättning på 10,9 miljoner kronor i det första kvartalet 2024 (4,9), en ökning med 121 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till -2,0 miljoner kronor (-13,0) medan periodens resultat landade på -0,8 miljoner kronor (-12,8).

Stockwik Förvaltning redovisar ett ebitda-resultat på 22,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (22,6). Nettoomsättningen uppgick till 201 miljoner kronor (193).

Ebita-resultatet uppgick till 12 miljoner kronor (14,2). Rörelseresultatet blev 9,8 miljoner kronor (10,6). Resultatet efter skatt var -3,2 miljoner kronor (-3,6). Resultatet per aktie landade på -0:50 kronor (-0:60).

Adverty, som arbetar med teknik för displayannonsering, redovisar ett rörelseresultat på -0,3 miljoner kronor (-5,7) för det första kvartalet 2024.

Intäkterna lyfte samtidigt till 17,3 miljoner kronor (4,5) och resultatet per aktie förbättrades till -0:03 (-0:18). Sekventiellt ökade intäkterna 86 procent.

Verkstadsföretaget Bergman & Beving redovisar ett ebita-resultat på 116 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (januari-mars), i det brutna räkenskapsåret 2023/2024 (104).

Nettoomsättningen uppgick till 1.214 miljoner kronor (1.237). Rörelseresultatet blev 97 miljoner kronor (92). Periodens resultat var 49 miljoner kronor (54).

Vindkraftsbolaget Eolus Vind redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på -29 miljoner kronor (-12).

Nettoomsättningen sjönk till 44 miljoner kronor (277). Resultatet före skatt sjönk till -29 miljoner kronor (-12).

Medicintikbolaget Implantica, med verksamhet inom implantatområdet, redovisar ett rörelseresultat på -7,1 miljoner euro (-4,9) för det första kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner euro (0,3).

Affiliatebolaget Raketech redovisar siffror för det första kvartalet som ligger i linje med de av bolaget tidigare angivna preliminära siffrorna.

Det justerade ebitda-resultat blev 5,1 miljoner euro (6,1) och rapporterat ebitda var 4,3 miljoner euro (6,1). Nettoomsättningen uppgick till 19,0 miljoner euro (15,8).

Raketech upprepar samtidigt prognosen för helåret 2024, som sänktes i samband med bolagets trading update i början av maj, om ett justerat ebitda-resultat på cirka 20 miljoner euro.

First North-listade Moba Network, som förvärvar, utvecklar och driver så kallade gaming communities för gamers och e-sportare, ökade nettoomsättningen med 19,3 procent till 66,4 miljoner kronor (55,7) under det första kvartalet 2024. Ebitda-resultatet steg till 10,1 miljoner kronor (2,7) och ebit-resultatet blev 4,2 miljoner kronor (1,2).

Resultatet före skatt blev -5,7 miljoner kronor (0,5). Det negativa resultatet är hänförligt till bolagets ökade räntekostnader kopplat till obligationen samt ökade avskrivningar, uppger Moba Network.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2,5 miljoner kronor (2,6).

Gamingbolaget Thunderfuls omsättning och resultat det första kvartalet är i linje med de preliminära siffror som lämnades i slutet av april.

Det justerade ebitda-resultatet blev -28,9 miljoner kronor, jämfört med preliminärt redovisade -28,9 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 392 miljoner kronor, även det helt i linje med den preliminära omsättningen.

Surgical Science, som tillverkar virtual reality-simulatorer för kirurger och andra medicinska specialister, redovisar ett rörelseresultat på 26,0 miljoner kronor (53,3) för det första kvartalet 2024.

Nettoomsättningen uppgick till 188 miljoner kronor (229). Resultatet efter skatt låg på 23,8 miljoner kronor (49,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:47 kronor (0:89).

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på 2,0 miljoner euro (0,3). Rörelsemarginalen steg till 4,5 procent (0,7).

Nettoomsättningen uppgick till 42,9 miljoner euro (39,5). Orderingången uppgick till 39,9 miljoner euro (41,9).

EQL Pharma redovisade ett rörelseresultat på 8,4 miljoner kronor (6,1) i det fjärde kvartalet (jan-mars) i det brutna räkenskapsåret 2023/2024.

Omsättningen låg på 78,1 miljoner kronor (60,3). Resultatet efter skatt var 4,7 miljoner kronor (4,1).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -