Modis omval lovar gott för reformer

ANNONS Modi fortsätter som premiärminister i ytterligare 5 år. Indien erbjuder därmed ett gott alternativ för långsiktiga investeringar säger Avinash Vazirani och Colin Croft, förvaltare av Jupiter India Select.

Det nyligen genomförda omvalet av premiärminister Narendra Modi, resulterade i en koalitionsregering under Modi´s ledning.

Koalitionsregeringar har varit en integrerad del av Indiens politiska landskap i nästan fyra decennier, det har varit mer en regel än ett undantag i Indien. Viktigt att notera är att många av åren med koalitionsregering har följts av hög ekonomisk tillväxt och god avkastning på aktiemarknaden.

Ekonomisk utsikt: lovande tillväxt och stabilitet

Indiens ekonomi är redo för robust tillväxt, ytterligare förstärkt av Modi´s omval. Indien har just noterat den högsta BNP-tillväxten globalt, beräknad till 8,2 % för räkenskapsåret 2023-24. Denna anmärkningsvärda bedrift sker mitt i den globala ekonomiska osäkerheten, vilket onekligen är ett tecken på Indiens starka ekonomiska fundament och effektiva politiska åtgärder.

Indiska företag rapporterade rekordvinster för det räkenskapsår som slutade den 31 mars 2024. Den sammanlagda nettovinsten för Nifty 50-företag ökade med 18% på årsbasis, vilket återspeglar starka företagsresultat. Analytiker har därefter reviderat tillväxttakten för vinst per aktie (EPS) för FY25 och FY26 uppåt, vilket tyder på fortsatt investerarförtroende och positiva utsikter för företagens lönsamhet. Bolagen Jupiter India Select är investerade i har i genomsnitt haft en betydligt högre vinsttillväxt än index.

Fondförvaltare Avinash Vazirani och Colin Croft

Jupiter India Select L USD A Inc - handla fonden | Avanza

Strategiska reformer och fortsatt välstånd och inga u-svängar

Den Modi-ledda regeringen förväntas fortsätta att genomföra strategiska reformer som har varit avgörande för att driva Indiens ekonomiska uppgång. Nyckelreformer inom infrastrukturutveckling, digital ekonomi och finanspolitisk konsolidering har skapat en gynnsam miljö för tillväxt. Till exempel har regeringens fokus på offentliga investeringar, såsom National Infrastructure Pipeline (NIP), avsevärt ökat infrastrukturutvecklingen. Inga större nedgångar i infrastruktur- eller försvarsutgifterna förväntas, även om nya politiska reformer kan få förseningar.

Investeringsmöjligheter och marknadssentiment

De positiva ekonomiska indikatorerna och en stabil regering bådar gott för investerare. Indiens centralbank (RBI) har spelat en avgörande roll för att upprätthålla ekonomisk stabilitet genom att hålla den politiska reporäntan stabil på 6,5 %, vilket säkerställer riklig likviditet på marknaden. Dessutom ger RBI:s ansträngningar att bygga upp betydande valutareserver, som för närvarande uppgår till cirka 640 miljarder dollar, en buffert mot global ekonomisk volatilitet.

Regeringens finanspolitiska försiktighet och strukturella reformer ökar ytterligare den indiska marknadens attraktivitet för både inhemska och utländska investerare. Det finanspolitiska underskottet för FY24 var 5,6 % av BNP, bättre än regeringens uppskattning, vilket återspeglar en stark förvaltning av finanserna. Innan valresultatet tillkännagavs höjde S&P Global Ratings förra veckan Indiens utsikter för statsbetyg till "positiva" från "stabila" samtidigt som de behöll sitt "BBB-"-betyg.

Utsikterna är fortsatt positiva

Enligt vår uppfattning kommer Indien sannolikt att fortsätta de anmärkningsvärda framsteg som gjorts de senaste åren under en Modi-koalitionsregering. Med ett engagemang för ekonomiska reformer kan investerare se fram emot en period av stabilitet och uthållig tillväxt, vilket säkerställer att Indien förblir ett övertygande val för långsiktiga investeringar och stärker Indiens position som en global ledare inom tillväxt.

Jupiter India Select L USD A Inc - handla fonden | Avanza

FONDENS PLACERINGSRISKER:

Derivatrisk - Fonden kan använda derivat för att minska kostnaderna och/eller den totala risken för fonden (detta kallas även effektiv portföljförvaltning eller "EPM"). Derivat innebär en viss risknivå, men för EPM bör de inte öka fondens totala risk. Valutarisk - Fonden kan vara exponerad mot olika valutor och rörelser i valutakurser kan få värdet på investeringar att falla och stiga. Marknadskoncentrationsrisk (geografisk region/land) - Att investera i ett visst land eller geografisk region kan leda till att värdet på denna investering stiger eller faller mer i förhållande till investeringar vars fokus är mer globalt till sin natur. Mindre bolag - Fonden investerar i mindre bolag, som kan vara mindre likvida än investeringar i större bolag och kan ha mindre resurser än större bolag för att hantera oväntade negativa händelser. Vid mindre gynnsamma marknadsförhållanden kan dessa bolag därför underprestera större bolag och fonden kan underprestera fonder som främst investerar i större bolag. Prisrisk - Prisrörelser i finansiella tillgångar innebär att värdet på tillgångar kan både falla och stiga, och denna risk förstärks vanligtvis under mer volatila marknadsförhållanden. Likviditetsrisk - Vissa investeringar kan vara svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskat pris. Under extrema omständigheter kan detta påverka fondens förmåga att möta begäran om inlösen på begäran. Motpartsrisk - Risken för förluster på grund av att en motpart fallerar, t.ex. på ett derivatkontrakt eller ett förvaringsinstitut som skyddar fondens tillgångar. Avgifter från kapital - Vissa eller alla av fondens avgifter tas från kapital. Om det inte finns tillräcklig kapitaltillväxt i fonden kan detta leda till kapitalurholkning. Risk på tillväxtmarknader - Tillväxtmarknader är potentiellt förknippade med högre nivåer av politisk risk och lägre nivåer av rättsligt skydd i förhållande till utvecklade marknader. Dessa attribut kan påverka tillgångspriserna negativt. För en mer detaljerad förklaring av riskfaktorer, se avsnittet "Riskfaktorer" i Prospektet

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -