Läge att fondspara på den europeiska marknaden?

ANNONS Aktivt förvaltade AMF Aktiefond Europa erbjuder låg avgift och diversifierade investeringar. Förvaltaren Rickard Alte delar med sig av sin strategi och varför han ser möjligheter på den europeiska marknaden

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondens faktablad och informationsbroschyr för mer information.

AMF Aktiefond Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som sprider risken mellan valutor, branscher och länder. Fonden investerar i en blandning av traditionella, marknadsledande bolag och bolag i tillväxtbranscher.

– I vår Europafond får man tillgång till en blandning av väletablerade bolag som är ledande inom sitt område och bolag i tillväxtbranscher. Allt från läkemedelsbolag till techbolag och bolag som äger lyxvarumärken. Med starka finanser och stora globala exportmarknader tror jag att de har goda förutsättningar att vara fortsatt lönsamma på lång sikt, säger Rickard Alte.

Spara i fonden här

Strategin bakom

Som ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Europa ingår Rickard Alte i ett team med många kompetenser. Investeringsbesluten bygger på omfattande analys och ständig omvärldsbevakning. Precis som alla AMFs fonder är Europafonden aktivt förvaltad. Det betyder att fondens mål är att ge mer avkastning än index.

– Vår strategi är att fonden har en stomme med ett 20-tal bolag vi tror starkt på och där cirka två tredjedelar av fondförmögenheten ligger. Vi kallar dessa investeringar core bets. Därtill adderar vi femtio-sextio passiva bets för att komplettera och sprida risken. Gemensamt för våra core bets är att de ofta har en stark marknadsposition, bra möjligheter att höja sina priser, goda kassaflöden och starka balansräkningar. Generellt behåller vi våra core bets under lång tid. Det gör att vi känner bolagen väl och kan följa deras långsiktiga utveckling, säger Rickard Alte.

Marknaden just nu

Så här resonerar Rickard Alte om undervärderingen av den europeiska marknaden och varför det just nu kan vara köpläge.

– Jämför man med den amerikanska marknaden är skillnaden i värdering större än någonsin, Europa är lågt värderat men med god potential. Dessutom finns en större diversifiering i Europa, det är inte tonvikt på exempelvis techbolag.

Spara i fonden här

Fonder för alla

AMF har ett tiotal fonder för eget fondsparandepremiepension och tjänstepension. Fonderna är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB. Läs mer på amf.se

Om AMF Aktiefond Europa

Den oberoende fondutvärderaren Morningstar har givit fonden fyra av fem stjärnor (per 20231231). AMF Aktiefond Europa är en av de mest populära Europafonderna för eget fondsparande¹.

¹ AMF Aktiefond Europa är den Europafond med flest sparare på Avanza, Sveriges största retailplattform för investeringar, 240412

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -