Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde upp 0,2 procent under måndagen och stannade på 981 punkter. Indexet har brutit ned genom golvet i den stigande trend som identifierats i grafen på medellång sikt, och återfinns mellan stödet runt 970 punkter och motståndet vid 1000 punkter. Brott genom motståndet ger köpsignal. På nedsidan finns flera stöd identifierade mot 937 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 46 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 57. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på lång sikt, medan det på kort sikt numer är en försiktig övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 437 köp och 184 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 70 procent. Köpandelen på årsbasis är 81 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Vi befinner oss i början av rapportsäsongen då flertalet av börsens bolag kommer offentliggöra resultatet för andra kvartalet 2024. Många av börsbolagens insynspersoner är förbjudna att handla aktier i det egna bolaget i anslutning till rapport. Detta gör att antalet insynsaffärer är begränsat denna tid på året.  

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Verve Group är ett bolag som specialiserar sig på digital marknadsföring och reklamteknologi. Aktien uppvisar samlat starka tekniska signaler på medellång sikt efter att ha brutit upp genom motståndet vid 22,30 kronor. Köpsignal är utlöst och med nästa motstånd först vid 66 kronor i grafen på lång sikt är uppsidan drygt 160 procent. Den underliggande tekniska bilden är god med en brant stigande trend, en stark volymbalans, och ett starkt momentum. Detta signalerar om ett starkt köptryck i aktien och med det stor optimism bland investerarna. Vidare uppgång indikeras. 22,30 kronor är stöd vid reaktion ned.  

Verve Group är neutral på insiderhandel i Investtechs insideranalys och totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Fastighetsbolaget Wallenstam presenterade resultatet för Q2-24 under måndagen. Marknaden reagerade på denna med att handla upp aktien 1,6 procent. Trenden är positiv på medellång sikt, om än kursrörelsen har varit horisontell sedan årsskiftet. Senaste veckans positiva utveckling har gjort att taket i den rektangelformation som identifierats av Investtechs algoritmer brutits. Detta har gett köpsignal från rektangelformation vilken signalerar om uppgång mot 63 kronor. 54,60 kronor är motstånd, brott genom detta ger ny köpsignal. 50 kronor är stöd. En etablering ovanför måndagens stängningskurs skulle stärka aktien. Detta då robustheten i köpsignalen är begränsad till följd av det marginella brottet genom taket i kursformationen.  

Wallenstam är maximalt positiv på insiderhandel i Investtechs insideranalys och totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

 

Boozt är ett företag med verksamhet inom mode-, sport-, hem- och skönhetsprodukter. Bolagets aktie som handlas på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista har rört sig horisontellt i en rektangelformation sedan i december. Säljsignal har utlösts efter att stödet vid 119 kronor, tillika botten i kursformationen, brutits. Säljsignalen indikerar nedgång mot 103 kronor. Vi behöver dock se en etablering under 114-119 kronor för att få robusthet i säljsignalen. Brott ned genom 114 kronor skulle stärka sannolikheten för vidare press nedåt av aktiekursen. Åt andra hållet gör ett brott upp genom 119 kronor att säljsignalen neutraliseras.  

Boozt är maximalt negativ i Investtechs insideranalys. Detta indikerar att aktien är fundamentalt dyr och bidrar till ökad risk, vilket försvagar aktien i den samlade bedömningen. Boozt är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).  

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -