SN
LUGNARE FAS I ÅTERHÄMTNING, INFLATIONSUPPGÅNG TILLFÄLLIG (Direkt)

2022-02-17 12:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Återhämtningen går nu in i en lugnare fas, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel för det första kvartalet.

Det säger Svenskt Näringslivs tillförordnade chefekonom Jonas Frycklund till Nyhetsbyrån Direkt.

"Återhämtningen går nu in i en lugnare fas, den accelererar inte längre", säger han

Enligt företagarpanelen bland medlemsföretag i Svenskt Näringsliv har såväl produktion/försäljning som antalet anställda utvecklats betydligt svagare de senaste sex månaderna än under de föregående kvartalen. Samtidigt är dock förväntningarna på kommande sex månader fortsatt höga.

"Vi ser ett ganska tydligt hack i kurvan nu under det första kvartalet, där omikron och restriktioner har haft en betydande effekt. Vi ser också att besöksnäringen och transportsektorn drabbats hårdast", säger Jonas Frycklund.

Samtidigt konstaterar han att det finns förväntningar på en fortsatt uppgång bland företagen, där tolkningen alltså är att återhämtningen nu går in i en ny lugnare fas.

Vidare säger han att den förhöjda a-kassan är ett hinder för att företagen också ska kunna öka antalet anställda som de nu planerar.

"Vi hör många klagomål om den höga a-kassan, som gör det svårare att få tillbaka människor i arbete i tjänstenäringarna. Taket har höjts så att det påverkar branscher som hotell och restaurang", säger han.

Svenskt Näringslivs bedömning är att den högre a-kassan framför allt kommer att få effekt i en, allt annat lika, lägre sysselsättning snarare än högre löner.

"Företagen har ingen möjlighet att höja lönerna", säger Jonas Frycklund.

Svenskt Näringsliv gör också, precis som Riksbanken, bedömningen att nuvarande inflationsuppgång är tillfällig, då den framför allt drivs av stigande energipriser.

"Det skiljer sig från till exempel USA, som har en bredare inflationsuppgång. När elpriserna väl sjunker tillbaka kommer det att synas och inflationen bör inte ställa till med några problem. Vi ser inte heller några tendenser till högre löneökningar, som skulle kunna vara problematiska", säger Jonas Frycklund.

Han tror inte heller att svenska företag har några större möjligheter att höja sina priser.

"Många kan nog ha dem ambitionen när de själva upplever ökade kostnader, men det brukar visa sig svårt på grund av konkurrensen. Vi räknar inte med sådana spridningseffekter", säger han.

Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -