Catena Media
Catena Media vänder till förlust (uppdatering) (Finwire)

2024-02-13 07:24

(mer info, vd-ord och utsikter)

Affiliatebolaget Catena Media redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Samtliga siffror avser kvarvarande verksamhet.

Omsättningen sjönk 40,8 procent till 14,5 miljoner euro (24,5). Bolaget brukar också redovisa siffrorna för den första månaden efter periodens utgång, vilket i detta fall skulle ha varit januari, men avstår denna gång till följd av att man rapporterar tidigt in på 2024.

"Under fjärde kvartalet ledde motvind på marknaden till minskade intäkter och ebitda på vår nordamerikanska kärnmarknad. Operatörernas lägre kostnader per förvärv (CPA) påverkade återigen intäkterna, liksom den hårdare konkurrens som riktas mot oss som etablerad marknadsledare", kommenterar vd Michael Daly.

Ebitda-resultatet blev 0,5 miljoner euro (12,3), med en ebitda-marginal på 3,4 procent (50,2).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1,5 miljoner euro (11,8), med en justerad ebitda-marginal på 10,3 procent (48,2).

Rörelseresultatet blev -36,3 miljoner euro (9,1). Resultatet är belastat av nedskrivningar på 34 miljoner euro av immateriella tillgångar i den europeiska verksamheten, efter slutförandet av en strategisk översyn under kvartalet.

Resultatet före skatt var -37,0 miljoner euro (9,3).

Resultatet efter skatt blev -35,3 miljoner euro (10,9), och per aktie -0,47 euro (0,10).

Michael Daly säger att fjärde kvartalet var en besvikelse och att han inte är nöjd med detta.

Han pratar vidare om bolagets omvandling och om hur en hörnsten i detta är en ny teknisk plattform som ska lanseras under första kvartalet.

"När den är fullt utbyggd under Q2 kommer detta att vara första gången som Catena Media fokuserar affiliation-aktiviteter på en enda, sammanhängande teknisk infrastruktur. Att skapa denna nya backbone är en stegvis förändring som kommer att göra oss tekniskt mycket mer robusta i alla produkter och göra det enklare att lansera nya vertikaler", säger Michael Daly.

När det kommer till utsikterna spås en fortsatt utmanande miljö fram till andra halvåret 2024.
Förväntningarna är att bolaget återgår till en organisk tillväxt under andra halvåret 2024 och man klarar av att leverera en justerad ebitda på 20-30 miljoner euro för helåret.

Catena Media, MEUR Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 14,5 24,5 -40,8%
EBITDA 0,5 12,3 -95,9%
EBITDA-marginal 3,4% 50,2%
Justerat EBITDA 1,5 11,8 -87,3%
Justerad EBITDA-marginal 10,3% 48,2%
Rörelseresultat -36,3 9,1
Rörelsemarginal 37,1%
Resultat före skatt -37,0 9,3
Nettoresultat -35,3 10,9
Resultat per aktie, EUR -0,47 0,10

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Catena Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -