European Alliance RPM Evolving CTA ER
RPM Evolving CTA Fund minskade 0,1 procent i januari – vinster dämpade av räntebärande tillgångar (Finwire)

2024-02-13 11:06

Fonden RPM Evolving CTA Fund ER-SEK minskade 0,1 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport.

Månadens avkastning kan förklaras av att vinsterna från de stora rallyn i amerikanska aktier och trenderna i råvaror, har motverkats av förluster i räntebärande tillgångar, skriver förvaltaren inledningsvis.

Vid inledningen av 2024 tappade TSMOM, mätt som MDI, efter att obligationsräntorna steg och aktiemarknaderna sålde av. Utvecklingen vände därefter och förvaltaren beskriver att TSMOM återtog förlorad mark med starka trender inom aktier och råvaror.

"När det gäller finansiella kontrakten rusade amerikanska aktier till rekordnivåer efter robusta ekonomiska data, särskilt den oväntat starka BNP-tillväxten under fjärde kvartalet, då den amerikanska centralbanken verkar ha lyckats bromsa inflationen utan att framkalla en kraftig avmattning", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter förvaltaren att aktiviteten i valutor inte var särskilt hög, men att obligationsräntorna ändå steg av högre inflation än väntat, innan de återigen föll av svagare amerikansk arbetsmarknadsstatistik än väntat.

På råvarumarknaden steg oljepriset mycket under månaden efter att en USA-ledd koalition inlett vedergällningsattacker mot Houthi-rebellernas mål i Jemen, förklarar förvaltaren.

"På andra håll föll terminspriserna för spannmål och sojabönor på grund av ett stort utbud och svag efterfrågan, medan kakaopriserna steg till nya rekordhöjder eftersom utbudet förblev mycket lågt på grund av dåliga skördar i Västafrika."

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot aktier, övriga råvaror, valutor och energi med exponeringar om 22, 19, 18 respektive 18 procent. Fondens CTA-allokering vid månadsskiftet uppges nedan:

Trendföljare - 39 procent av portföljen

Kortsiktiga CTA - 31 procent

Fundamentala CTA - 17 procent

Råvaru CTA - 13 procent

RPM Evolving CTA Fund ER-SEK, % januari, 2024
Fond MM, förändring i procent -0,1

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

European Alliance RPM... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -