TF Bank
TF Bank ökade rörelseresultatet mer än väntat (uppdatering) (Finwire)

2024-04-16 07:16

(tillägg i hela nyheten)

Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt högre än väntat.

"TF Banks låneportfölj har ökat med 21 procent i lokala valutor under det senaste året. Kreditkortsverksamheten i Tyskland driver bankens organiska tillväxt och den tyska låneportföljen överstiger 5 miljarder kronor vid utgången av årets första kvartal. Koncernens rörelseresultat ökade med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal 2023", säger vd Joakim Jansson i en kommentar.

De totala intäkterna uppgick till 561,0 miljoner kronor (444,1), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire. Ökningen är relaterad till den växande låneportföljen och geografiskt är det framförallt Tyskland som har haft högre rörelseintäkter.

Räntenettot uppgick till 521,0 miljoner kronor (401,6).

Provisionsnettot blev 41,3 miljoner kronor (42,0).

Rörelsekostnaderna uppgick till 224,7 miljoner kronor (185,4), analytikerkonsensus var 228 miljoner kronor. Merparten av ökningen förklaras av högre försäljningsrelaterade kostnader och fler anställda som en följd av den stigande nyutlåningen.

Kreditförlusterna uppgick till 188,4 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna 140,4 miljoner kronor. Väntat var kreditförluster på 196 miljoner kronor. Den växande låneportföljen i segment Credit Cards och högre kreditförluster inom segment Ecommerce Solutions har bidragit till att kreditförlusterna ökat. Kreditförlustnivån uppgick till 4,1 procent (3,8).

Rörelseresultatet blev 147,9 miljoner kronor (118,3), väntat var 139 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 115,8 miljoner kronor (92,8).

Resultatet per aktie blev 5,04 kronor (4,10).

Låneportföljen uppgick till 18 799 miljoner kronor (15 286), jämfört med mars 2023 är ökningen i lokala valutor 21 procent. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 2 procent. Väntad nivå var 18,43 miljarder.

Kreditkortsverksamheten har haft en organisk lånebokstillväxt om 72 procent under det senaste året och skalfördelar i affärsmodellen har bidragit till ett väsentligt förbättrat rörelseresultat, uppger bolaget vidare.

TF Bank, Mkr Q1-2024 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2023 Förändring
Intäkter 561,0 564 -0,5% 444,1 26,3%
Räntenetto 521,0 401,6 29,7%
Provisionsnetto 41,3 42,0 -1,7%
Rörelsekostnader -224,7 -228 -185,4
Kreditförluster -188,4 -196 -140,4
Rörelseresultat 147,9 139 6,4% 118,3 25,0%
Nettoresultat 115,8 92,8 24,8%
Resultat per aktie, kronor 5,04 4,10 22,9%
Konsensusdata från Finwire

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

TF Bank - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -