FED
NÅGOT ÖKAD EKONOMISK AKTIVITET - BEIGE BOOK (Direkt)

2024-05-29 20:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den ekonomiska aktiviteten runt om i USA har fortsatt att öka något sedan början av april.

Det skriver Federal Reserve i sin regionala konjunkturrapport, Beige Book, som publicerades på onsdagskvällen.

Majoriteten av de distrikt som ingår i undersökningen uppgav att en försiktig ökning i den ekonomiska aktiviteten har märkts av sedan den förra rapporten. Två distrikt upplevde en oförändrad aktivitet.

Överlag uppgav de tillfrågade att detaljhandelsförsäljningen förblivit mestadels oförändrad, med en blygsam ökning i vissa fall. Enligt centralbanken speglar detta en minskad sällanköpskonsumtion och högre priskänslighet bland konsumenterna.

Resor och turism ökade förhållandevis brett över distrikten, då både fritid- och affärsresandet såg en ökning. Kontaktpersonerna hade dock blandade utsikter inför sommarsäsongen.

Sett till arbetsmarknaden ökade sysselsättningen något i generella mått. Åtta distrikt rapporterade en försumbar till lätt ökning i nya jobb, medan övriga fyra inte såg någon förändring. De flesta distrikt uppgav samtidigt att tillgången på arbetskraft har bättrats. Löneökningstakten förblev mestadels måttlig.

Även prisökningarna i stort har blygsamt ökat sedan den förra rapporten publicerades i april. Federal Reserves kontakter noterade att det blivit allt svårare att föra över kostnader på konsumenter, vilket i detaljhandeln lett till fler rabatter för att locka kunder.

Många distrikt noterade en fortsatt ökning av insatskostnader, särskilt när det gäller försäkringar, medan vissa noterade prisnedgångar på vissa byggmaterial. Vissa distrikt upplevde en nedgång i tillverkningskostnader för råmaterial. Inflationen förväntas fortsätta i en blygsam takt på kort sikt.


David Ahnlund +46 8 5191 7900

Nyhetsbyrån Direkt                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -