Elajo Invest ökade omsättning och rörelseresultat under 2023 (Finwire)

2024-06-11 15:38

Elföretaget Elajo Invest redovisar ökande omsättning under helåret 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

"Vår position har stärkts efter ett år karaktäriserat av verksamhetsutveckling och stark resultattillväxt", konstaterar vd Stefan Svensson.

Omsättningen steg 8,1 procent till 1 136,7 miljoner kronor (1 051,2).

Rörelseresultatet blev 36,8 miljoner kronor (31,0), med en rörelsemarginal på 3,2 procent (2,9).

Resultatet före skatt var 32,8 miljoner kronor (17,3).

Resultatet efter skatt blev 24,6 miljoner kronor (14,9), en ökning med 65,1 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 128,2 miljoner kronor (81,0).

"Vi kan vid årets slut se att vi ökat andelen servicearbeten av omsättningen väsentligt,
projektorderstocken är sundare med bättre marginaler och att serviceavtalsstocken har
ökat i linje med våra högt uppsatta mål. Därmed är vi tillbaka i vår önskade strategiska position och ser positivt på framtiden", kommenterar vd Stefan Svensson.

Elajo Invest, Mkr 2023 2022 Förändring
Nettoomsättning 1 136,7 1 051,2 8,1%
Rörelseresultat 36,8 31,0 18,7%
Rörelsemarginal 3,2% 2,9%
Resultat före skatt 32,8 17,3 89,6%
Nettoresultat 24,6 14,9 65,1%
Likvida medel 128,2 81,0 58,3%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -