Alpcot Fixed Income minskade 1,24 procent i maj - stärkt krona missgynnade avkastningen (Finwire)

2024-06-18 13:13

Fonden Alpcot Fixed Income D SEK minskade 1,24 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,40 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis tar förvaltarna upp ett tidigare diskuterat scenario, där räntesänkningar från Fed kan komma att senareläggas och bli färre än tidigare väntat. Detta scenario menar man nu mer eller mindre är realitet.

Stark makrodata i USA har lätt till högre inflationsförväntningar på andra sidan Atlanten. I Europa ligger förväntningarna istället nära ECB:s tvåprocentiga mål. Samtidigt sänkte Riksbanken under månaden räntan med 25 punkter. Det långsiktigt positiva risksentimentet ser ut att fortsätta med högre förväntad volatilitet, enligt förvaltarna.

Vidare tar förvaltarna upp räntorna som sjönk något under maj. Samtidigt normaliserades yield-kurvorna i amerikanska dollar, euro och svenska kronor, vilket man menar gynnar kortare durationer. Därför undviker förvaltarna i dagsläget långsiktiga statsobligationer, och ökar exponeringen mot företagsobligationer med hög kreditkvalitet och vissa high yield-obligationer.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att Riksbanken kan genomföra färre och senare räntesänkningar än väntat, med en styrränta på 3,00-3,25 procent vid årets slut. Den svaga kronan oroar, då den kan importera inflation. Samtidigt anses finans- och försäkringsbolag inom investment grade vara fortsatt intressanta.

Gällande portföljaktiviteten valde man att investera i en obligation från Landshypotek, samt öka innehaven i Landesbank Baden-Wuerttemberg och BNP Paribas. Innehaven i LHV blev callat i förtid på par.

De innehav som bidrog mest till fondens avkastningen under månaden var företagsobligationer i LB Baden-Wuerttemberg, BNP Paribas och Allianz. Krympande spreadar gynnade också utvecklingen, medan en starkare krona mot dollarn drog ned avkastningen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Ashmore Em Markets Sovereign Debt Fund, ett obligationsinnehav i Intrum, samt en obligation i Swedbank med portföljvikter om 6,85, 3,74 respektive 3,66 procent.

Gällande den geografiska fördelningen stod Sverige för 40,35 procent av portföljen, Europa (exklusive Sverige) för 34,84 procent och tillväxtmarknader för 13,50 procent.

De största sektorerna i portföljen var finans, industrivaror och -tjänster samt fonder med exponeringar om 51,25, 19,13 respektive 9,40 procent.

Den genomsnittliga ränteduration var 2,70 år och den genomsnittliga yielden 7,91 procent.

Alpcot Fixed Income D SEK, % maj, 2024
Fond MM, förändring i procent -1,24
Fond i år, förändring i procent 3,40

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -