STABILITETSRÅD
RISKER MINSKAT, MEN OSÄKERHET ÄNNU STOR - PROT (Direkt)

2024-06-18 15:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stabilitetsriskerna har dämpats något det senaste halvåret, men osäkerheten är fortsatt stor.

Det konstaterade ledamöterna vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni, enligt protokollet.

Lägre inflation och förväntningar om räntesänkningar har bidragit till mindre strama finansiella förhållanden.

Samtidigt är osäkerheten stor och om styrräntorna förblir höga en längre tid, skulle det öka pressen på högt skuldsatta företag och hushåll.

Situationen för fastighetsföretagen har förbättrats något, bland annat mot bakgrund av att finansieringsvillkoren på obligationsmarknaden är bättre.

"Men fortfarande har många fastighetsföretag lägre finansieringskostnader jämfört med rådande marknadsräntor och i takt med att finansieringen förnyas kommer deras finansieringskostnader att öka", står det i protokollet.

På sikt möter fastighetsföretagen även andra utmaningar, till exempel vikande efterfrågan på kontorslokaler. Sårbara fastighetsföretag behöver därför fortsätta stärka motståndskraften och minska risktagandet, och det är viktigt att fastighetsföretagen ökar transparensen kring fastighetsvärderingar.

Motståndskraften hos de svenska storbankerna är god. Däremot har vissa andra banker, som lånar ut till kunder med lägre kreditvärdighet, ofta genom konsumtionslån, drabbats av högre kreditförluster.

Detta kan leda till press på deras lönsamhet och en försvagad motståndskraft. Dessa banker förlitar sig ofta i stor utsträckning på flyktig inlåningsfinansiering. Det är därför viktigt att fortsätta kartlägga dessa risker.

Även i en situation då konjunkturen vänder uppåt och räntorna fortsätter ner så kvarstår de risker som följer av hög privat skuldsättning.

"Myndigheterna har länge påtalat de risker som den höga skuldsättningen för med sig. Det är viktigt att fortsatt vara vaksam på utvecklingen", skriver de.

I stabilitetsrådet ingår företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.


Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -