Swedish Logistic Property
SLP ökar förvaltningsresultatet (Finwire)

2024-07-11 08:06

Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 169 miljoner kronor (146), en ökning med 15,8 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,7).

"Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt god, inte minst till följd av ökat behov av lokal lagerhållning då många företag flyttar hem sin produktion och lagerhållning samt tack vare e-handelns tillväxt", säger vd Tommy Åstrand.

Vid kvartalets utgång uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 95 procent och den återstående hyrestiden till 6 år.

Driftnettot uppgick till 149 miljoner kronor (124), en ökning med 20,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 94 miljoner kronor (76), en ökning med 23,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 144 miljoner kronor (16). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -26 miljoner kronor (16).

Resultatet före skatt var 211 miljoner kronor (109).

Resultatet efter skatt blev 169 miljoner kronor (82), och per aktie 0,74 kronor (0,42).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 26,97 kronor (23,11).

SLP, Mkr Q2-2024 Q2-2023 Förändring
Hyresintäkter 169 146 15,8%
Driftnetto 149 124 20,2%
Förvaltningsresultat 94 76 23,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt 144 16 800,0%
Värdeförändringar derivat, totalt -26 16
Resultat före skatt 211 109 93,6%
Nettoresultat 169 82 106,1%
Resultat per aktie, kronor 0,74 0,42 76,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 26,97 23,11 16,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Swedish Logistic Prope... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -