ABB går på sparlåga

Aktieanalys ABB:s hårda besparingar har belönats på börsen i år. Aktien är högt värderad och utan någon ljusning i efterfrågan har vi svårt att lockas av aktien.

Kraft och automationskoncernen fortsätter att spara sig i form. Efterfrågan har varit svag en längre tid och med stenhård konkurrens från bland annat asiatiska aktörer måste ABB precis som Electrolux löpande kapa kostnader för att överhuvudtaget kunna hävda sig på marknaden.

Sedan något år tillbaka pågår även utöver det löpande effektiviseringsarbetet ett större omstruktureringsprogram inom koncernen. Syftet med detta är att ytterligare höja flexibiliteten och minska byråkratin. De senaste åtgärderna fokuserar bland annat på tjänstemannasidan i organisationen och siktar mot att sänka kostnaderna med 1 miljard dollar.

Besparingarna ger effekt och ABB har nu sju kvartal i rad höjt sin underliggande rörelsemarginal. På torsdagsmorgonen presenterade bolaget sitt resultat för det andra kvartalet. Den operativa rörelsemarginalen stärktes i kvartalet med en procentenhet till 12,7 procent.

I ett bolag där effektiviseringar och strukturella förändringar är en livsförutsättning blir det dock fel att helt bortse från kostnaderna för detta. Inkluderat omstruktureringskostnader på drygt 3 miljarder kronor föll också nettoresultatet med 30 procent i kvartalet.

Någon direkt ljusning i efterfrågeläget har inte ABB noterat under våren och sommaren. Inflödet av basorder (värda upp till 15 miljoner dollar) var sammanlagt stabilt räknat i lokala valutor. Större order (över 15 miljoner dollar) lyser dock med sin frånvaro och minskade med 39 procent jämfört med i fjol. Nedgången i stora order var bred över divisionerna.

Sammantaget innebar det att ABB:s orderingång föll med 5 procent i lokala valutor. Geografiskt var Europamarknaden en ljuspunkt för ABB i kvartalet. Basorder ökade med 7 procent i regionen drivet framför allt av Tyskland, Sverige, Spanien och Danmark. Det är bland annat byggindustrin och transportsektorn som kvicknat till.

Sett till ABB:s olika divisioner noterade Process Automation en 20 procent lägre orderingång i kvartalet. Divisionen är exponerad mot kunder inom olje- och gasindustrin som är svag för tillfället.

Bäst utveckling noterades inom divisionen Power Grids. Orderingången var oförändrad i lokala valutor medan omsättningen steg svagt. Lönsamheten förbättrades kraftigt jämfört med samma kvartal i fjol. Det är besparingar i kombination med lite större volymer som ger effekt enligt ABB.

Bolaget upprepar i rapporten att resultatet av den strategiska översyn som gjorts vad gäller Power Grids framtid kommer att meddelas i samband med kapitalmarknadsdagen den 4 oktober. Aktivistfonden Cevian med Christer Gardell i spetsen har propagerat för en försäljning av verksamheten. Huvudägaren Investor har inte avvisat tanken och en genomgång av olika alternativ pågår som sagt.

Det är inom de traditionella kraftenheterna som konkurrensen från Asien ökat starkt de senaste åren och europeiska aktörer som ABB, Siemens och Alstom har idag ett tufft utgångsläge. Fortfarande kan dock ABB hävda sig på de största och mest avancerade produkterna och vd Ulrich Spiesshofer har tidigare uttalat sig skeptiskt om en uppdelning av bolaget.

I dagsläget är det dock omöjligt att sia om vilket beskedet blir den 4 oktober eller om hur aktien kommer att reagera.

ABB:s egna kommentarer om marknadsutsikterna den närmaste tiden är oförändrade från tidigare rapporter. Läget är enligt bolaget osäkert med blandade makroekonomiska och geopolitiska signaler. I USA finns vissa positiva tecken medan Kina tycks gå in i en mjuklandning. I Europa har osäkerheten ökat i och med Storbritanniens beslut om utträde ur EU. På många andra håll i världen finns också geopolitiska spänningar som bidrar till ett osäkert läge.

Aktiemarknaden hyser inte några större förhoppningar om en bra tillväxt för ABB de kommande åren. Omsättningen väntas räknat i dollar falla 3 procent i år och därefter öka med 2-3 procent om året de kommande åren.

Trots det är förväntningarna på vinstutvecklingen betydligt mer optimistiska. I år spås visserligen en blygsam vinsttillväxt på knappa 5 procent men nästa år väntas ett lyft på drygt 23 procent och året därpå 13 procent. Det är minskade omstruktureringskostnader och stärkt underliggande lönsamhet som spås driva vinstutvecklingen.

Med de snittprognoser som SME Direkt fått fram i sin sammanställning handlas ABB för närvarande till p/e 22,8 på innevarande års väntade resultat. För de kommande åren faller p/e-talen till 18 och 16.

ABB:s halvårsrapport stärker förhoppningen om att bolaget ska kunna leverera fortsatta lönsamhetsförbättringar. Det är viktigt eftersom det som sagt är nästan uteslutande besparingar som väntas driva vinsterna de kommande åren. Marknadsläget är fortfarande rejält svagt och någon ljusning syns inte.

Vi har fortfarande svårt att lockas av ABB-aktien och vi behåller en neutral rekommendation.

Det är bra att den underliggande lönsamheten förbättras men det ligger också som sagt i förväntningarna att den ska upp och det har prisats in fullt ut i aktien. Kursen är upp nästan 16 procent sedan årsskiftet och på dagens nivåer är värdering hög.

Beskedet den 4 oktober är ett osäkerhetsmoment som potentiellt kan påverka aktien kraftigt både uppåt och nedåt.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ABB Ltd Neutral 177,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -