Bättre tider väntar Hexpol

Aktieanalys Gummibolaget Hexpol har stor exponering mot USA och mot den heta fordonsindustrin. Kassakistan är välfylld och innehållet kan användas till fler förvärv och mer utdelning.

Det är fel att kalla Hexpol för ett exportbolag. Bolagets hemvist må vara Sverige och bara en bråkdel av försäljningen sker på hemplan. Men en stor del av produktionen och försäljningen sker i Nordamerika. Det kan visa sig vara en stryka om Trumps murar mot omvärlden blir verklighet.

Tyvärr innebär USA-närvaron att Hexpol betalar en högre skattesats än om verksamheten bedrivits i Sverige. Och därför kittlar presidentens löften om sänkt skatt för företag lite extra. Skulle det bli realitet kan Hexpol spara många sköna miljoner.  

Trots en fortsatt stark prispress på alla marknader, och lägre priser på viktiga råmaterial, så ökade Hexpol omsättningen under fjärde kvartalet. Volymutvecklingen var positiv och rörelsemarginalen steg till 17,6 procent. Det är imponerande nivåer för en producent av plastkomponenter till främst fordons- och verkstadsindustrin.

Priskonkurrens är ett problem men inget nytt för Hexpol. Med hög kvalitet och nöjda kunder lyckas bolaget behålla sin position som lönsam marknadsledare.

I personbilar är gummidetaljer mycket viktiga för helhetsintrycket och ingen biltillverkare i premiumsegmenet är beredda att spara in på bussningar och annat.

Dåliga plaster gnekar, knackar och sänker helhetsintrycket.

Vill biltillverkare spara pengar är det betydligt smartare att byta ut kromade detaljer mot förkromad plast, trä mot faner. Utan att förlora hela känslan.

Under året har volymförsäljningen ökat mot den europeiska och nordamerikanska fordonsindustrin. Volymförsäljningen mot gruv- och oljesektorn har varit svag men givet nyfunnet konjunkturhumör kan det bli bättre under 2017.

Resultatmässigt var 2016 Hexpol-koncernens bästa år hittills, även om resultatet per aktie var bara en hårsmån högre än under fjolåret. Vinsten per aktie uppgick till 4,06 kronor (4,05 kronor)

Omsättningen var lägre än ifjol trots positiva valutaeffekter om 110 Mkr. På rörelsenivå uppgick resultatet till drygt 1,9 miljarder kronor, vilket också är något lägre än under fjolåret.

Under 2016 köpte Hexpol brittiska Berwin Group som väntas tillför omsättningen 450 Mkr årligen och har cirka 200 anställda. Efter en tid av stiltje på förvärvsfronten var det ett önskvärt besked.

Hexpol har en nettokassa som närmar sig 1,3 miljarder kronor och utrymmet räcker väl för framtida förvärv och en generös utdelning på 4,75 kronor per aktie (inklusive extrautdelning om 3,00 kronor per aktie.) Men extra utdelningen kan tolkas som indikation på att fler förvärv dröjer.

Det operativa kassaflödet översteg 2 miljard kronor men var 10 procent lägre än året innan.

Ser vi till på försäljningen inom fjärde kvartalet ökade intäkterna med 6 procent. Men omsättningen har påverkats av valutaeffekter om 142 Mkr. Justerat för såväl förvärv och valutaeffekter sjönk försäljningen med 4 procent, trots ökning av volymen. Omsättningen påverkas av inköpskostnaden av råmaterial, vilket gör försäljningsjämförelsen i kronor och ören rätt ointressant.

Justerat för valutaeffekter var rörelseresultatet bara marginellt högre än under fjolåret. Men summa summarum var fjolårets sista kvartal det starkast fjärde kvartalet i bolagets historia.

Hexpol satsar på att öka sin kapacitet ibland annat Kina, Mexiko och i delar av den europeiska verksamheten. Det är heller inte osannolikt att vi får se ytterligare förvärv under året.

Analytikerna som följer bolaget tror att omsättningen ökar med 8 procent under 2017. Det innebär att omsättningen stiger till 11,7 miljarder kronor. Rörelsemarginalen förväntas sjunka något, till 17,2 procent. Det ger p/e 21 på årets vinstestimat.

Justerat för bolagets nettoskassa, värderas verksamheten (EV/EBIT) till 14,5 gånger rörelseresultatet. Men estimaten innefattar generellt sett inte nu okända förvärv. Möjligheterna för nya bolagsköp anser vi som goda, givet bolagets starka finansiella ställning och baserat på tillgången av uppköpskandidater. Så här bör det finnas uppsida mot förväntningarna från Facset.

Hexpol värderas högt och en köprekommendation är ingen självklarhet. Men den fina historiken och de allt bättre konjunktursignalerna, inte minst från råvarusektorn, och USA-exponeringen talar för att Hexpol kan bli en bra investering på lite längre sikt. Vi landar i köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
HEXPOL B Köp 89,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -