Siffrorna talar sitt tydliga språk

Aktieanalys Kontraktstillverkaren Note ångar på. Fjolåret var ett rekordår för bolaget vars aktie stigit snabbt på börsen. En tidigare tvekan är nu utbytt mot optimism om framtiden. Sedan kom corona.

Notes ledning drar på smilbanden. Under 2019 ökade omsättningen med 28 procent. Justerat för förvärvet av Speedboard (hösten 2018) växte försäljningen organiskt med 17 procent.

En kontraktstillverkare växer med sina kunder och under året har nya samarbeten tecknats med DeLaval, Maven Wireless, Micropower, Unipower, Laerdal Medical och Human Care.

Note har också utvecklat sina befintliga samarbeten, och när kundernas produkter efterfrågas stiger produktionstakten hos Note. En svensk snabbväxare i kundlistan är elektronikföretaget Plejd, också hjälmbolaget Hövding hör hit. Hövdings produktion hos Note ökade med 150 procent under fjärde kvartalet. Tillverkningen sker vid fabriken i Kina.

Konjunkturoron har hängt med länge, och eftersom Note har mer än hälften av sina kunder inom verkstadsindustrin är beroendet av konjunkturen svårt att förneka.

Efter fjärde kvartalet ser ledningen dock på framtiden med tillförsikt, och det med all rätt givet resultaten. Att orderboken väger 25 procent tyngre än ett år tidigare skadar inte heller.

Sedan menar ledningen att beroendet av storkunderna minskat och där med också är riskerna mindre för stora svängningar i efterfrågan.

Handelsavtalet mellan USA och Kina har begränsat friktionen i världshandeln, och ett stundande val i USA borgar också för mindre bråk.

Coronaviruset är kanske ett större hot än vad marknaden väljer att ta höjd för. Redan nu ser vi hur virusspridningen i Kina skapar problem längre ut i distributionskedjorna.

Viruset slår direkt mot Notes anläggning i Kina med över 300 anställda. Den förväntas hålla stängt en vecka längre än vanligt kring nyår. Blir det som planerat öppnar den 10 februari.

Effekten av detta märker vi i första kvartalet. Blir det inte värre menar vd Johannes Lind-Widestam att effekten blir marginell. Kanske förlorar bolaget 4 Mkr i omsättning.

Fortsätter Note att växa omsättningen tar man snabbt igen den inbromsningen, men fabriken är stängd på uppmaning av de kinesiska myndigheterna och nog finns här en rätt stor osäkerhet.

Vissa bedömare menar att virusets framfart kulminerar först om flera månader, och en längre påtvingad nedstängning är inte omöjlig. Då menar jag inte att fabriken skulle hålla stängt i månader men året har bara 52 veckor. Försvinner två av dessa motsvarar det 3,8 procent av tidskapaciteten.

Kina-fabriken ingår i affärsområdet Rest of the World tillsammans med Estland. I fjärde kvartalet stod affärsområdet för knappt 40 procent av omsättningen.

Affärsvolymerna är stigande men marginalerna betydligt lägre än i det större affärsområdet Western Europe (Sverige, Finland och UK) som står för 60 procent av intäkterna.

Note är störst i Sverige, Finland och UK, vilket är en trygghet. Men hur nedstängningen av Kina sedan slår mot andra delar av värdekedjan där Note inkluderas vet vi inte. Det vi vet är att elektroniska insatsvaror brukar flytta fram och tillbaka över hela jorden varje dag.

Under första delen av året och hela 2018 tampades Note med en högre kapitalbindning i sina lager. Det var en effekt av att man bunkrat inför en väntad upprampning hos flera kunder, samt en försäkring mot bristen på visa typer av elektroniska komponenter. Under senare delen av 2019 har lagret jobbats ner, vilket i sista kvartalet resulterat i ett starkt kassaflöde.

Även rörelseresultatet har ökat kraftigt. Efter justeringen för vd-bytet 2018 ökade resultatet med 37 procent under 2019 och till 124 Mkr. Bolaget levererar nu en rörelsemarginal på årsbasis över 7 procent. Det är en väldigt bra nivå för Note.

Sedan slutet på oktober har aktien stigit ytterligare 50 procent på börsen och Note är en av mina bättre köprekommendationer senaste åren.

Även efter uppgången är aktien inte allt för dyr. Den handlas fortfarande till EV/sales under 1 och EV/ebit kring 11 på årets väntade resultat.

Då har jag antagit att omsättningen växer med mer blygsamma 6 procent under 2020. Ångar bolaget på året ut tål man då ett lite längre corona-avbrott (isolerat till Kina) utan att stjälpa prognosen.

Givet utgångsläget (bortsett från coronaviruset) har bolaget också goda möjligheter att prestera bättre än så. Målbild är att växa 10 procent årligen över en konjunkturcykel, men blickar vi tillbaka så har utvecklingen varit mycket varierande år mot år.  Utsattheten som kontraktstillverkare är också skälet till varför värderingarna sällan springer iväg.

Under slutet på 2018 köpte bolaget tillbaka en miljon aktier. Dessa kommer sannolikt att makuleras efter årsstämman i april. På syntetisk väg ökar bolaget då vinsten per aktie.

Utdelningspolicyn är sedan tidigare justerad och fler återköp kan komma. Nettoskulden exkluderat nyttjanderättstillgångar uppgick till 204 Mkr. Eller strax över en gång ebitda-resultatet ifjol.

Ledningen är mer optimistiskt än tidigare, och siffrorna talar sitt tydliga språk. Samtidigt är värderingen på Note högre, men i relation till konkurrenter som Kitron och Scanfil sticker den inte ut märkbart. Dessa bolag handlas också till EV/sales kring 0,7–0,8.

De externa riskerna kring corona och konjunkturen hänger som ett litet men tungt orosmoln över min rekommendation, men trots en mindre uppsida behåller jag min köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NOTE Köp 44,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -