Ny fond till barnens fondportfölj

Fonder Nu är det nytt år och jag passar på att se över barnens sparande. Jag genomför ett fondbyte inför 2021.

Barnens fondsparande hade under 2020 en bra avkastning på runt 18 procent. Det var bättre än en svensk bred indexfond som landande på knappt 15 procent och klart bättre än en global indexfond som bara hade 3 procent i avkastning omräknat till svenska kronor.

Med tanke på att barnens fondportfölj är mer global i sitt investeringsfokus är jag nöjd med avkastningen.

Totalt månadssparar jag i åtta fonder och försöker få en bra mix mellan bra aktivt förvaltade fonder och billiga passivt förvaltade indexfonder.

Jag genomförde senaste fondbytet och en ombalansering av fonderna till lika andelar i slutet på juni 2020. Avkastningen för det första halvåret summerades till minus 0,9 procent, vilket var snäppet bättre än en svensk indexfond och betydligt bättre än en globalindexfond.

Under årets andra halvår landar avkastningen på 19 procent. Alla fonder är på plus och spännvidden är från drygt 5 procent för den defensiva infrastrukturfonden UB Infra A till TIN Ny teknik som avkastat hela 38 procent.

Fonden TIN Ny Teknik tog jag in förra årsskiftet. Förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn har fokus på innovativa små- och medelstora bolag i Norden. TIN Ny teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är näst bästa fond. Det är en smart passivt förvaltad fond som investerar i svenska investmentbolag till en låg avgift. Under halvåret har fonden klått Stockholmsbörsen index med 5 procentenheter. Fonden är en riktig trotjänare i barnens fondsparande och de senaste fem åren är avkastningen hela 135 procent, vilket klår Stockholmsbörsensindex med råge.

MS INVF Asia Opportunities var det senaste fondbytet jag gjorde. Bytet har spelat väl ut med en uppgång på 23 procent. Det är några procentenheter bättre än en indexfond med asiatisk inriktning.

Det blir ett fondbyte i barnsparandet. Jag tar ut den passivt förvaltade fonden Spiltan Globala Investmentbolag. In kommer den aktivt förvaltade småbolagsfonden SEB Nordamerika Småbolag. SEB har lagt ut förvaltningen av fonden till en extern förvaltare. Den sköts av den amerikanska kapitalförvaltaren Pier Capital som är specialist på amerikansk småbolagsinvesteringar.

Ansvarig förvaltare är Alexander Yakirevich som förvaltat fonden sedan januari 2015. Han har 20 års erfarenhet av amerikanska småbolagsinvesteringar och har sin bas i Stamford, Connecticut.

Alexander Yakirevich 

Fonden har fokus på snabbväxande småbolag. Man letar efter bolag med riktigt bra produkter eller tjänster. Produkterna eller tjänsterna ska ha en tydlig potential för tillväxt och vinst under flera år. Man letar efter små bolag som är i en tidig tillväxtfas och har möjligheter att växa snabbare än förväntningarna.

Fonden är väl diversifierad och koncentrerad till runt 100 bolag. I genomsnitt investeras runt 1 procent i varje innehav. De bolag man tror mest på kan väga upp till maximalt 2 procent, vilket ger fonden en bra riskspridning.

Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin USA, Småbolagsfonder – till en högre risk än kategorisnittet. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan avviker man mycket från jämförelseindex.

Jag fortsätter att ha en hög aktieexponering i fondvalen då mina grabbar är unga och det är många är kvar tills de ska använda kapitalet. Månadssparandet sker till lika stor del i varje fond och jag passar nu på att rebalansera portföljen – som vanligt till lika stora fonddelar.

Jag vill också passa på att slå ett slag för månadssparandet. Det är tydligt när börserna svänger som nu, att du köper andelskurser vid olika tidpunkter både i uppgång, i nedgång och efter nedgång på börserna. Precis som under 2020 har varit är det viktigt att sprida ut inköpen även i år.

Övriga sju fonder väljer jag att ha kvar i barnens fondsparande.

TIN Ny Teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. 

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård. Mitt andra teknikfondsval är Lannebo Teknik. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

UB Infra investerar i stabila Infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk. Om investerarna fortsätter att rotera ut från tillväxtbolag till värdebolag, kan UB Infra vara en vinnare.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Europa ledande inom en relativt ung bransch som har en enorm potential och det är förnybar energi. Hållbarhetstemat växer så det knakar. Prognoserna för att världen ska uppnå klimatmålen till 2050 innebär att sol- och vindkraft behöver bli 40 gånger större än 2020. Det skapar osedvanligt mycket goda tillväxtutsikter. Listan på europeiska bolag som ligger i framkant kan göras lång.

Jag väljer att fortsätta satsa på AMF Aktiefond Europa. Fonden har en attraktiv årlig förvaltningsavgift på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter. Det känns mer än någonsin som att det ligger i tiden att satsa på sol, vatten och vind som energikällor. CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Asien erbjuder en lång och strukturell tillväxt. Över hälften av världsekonomin finns numera i Asien och fyra av de fem snabbast växande länderna i världen ligger där med Indien i täten. 2030 spås Kina bli världens största ekonomi före USA. Indien kommer vi då att hitta på en tredjeplats, precis för Japan. Det är en region som jag vill att barnens sparande ska ha en exponering mot.

MS INVF Asia Opportunities A förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016. De förvaltar en koncentrerad fond och avvikelsen från index är stor. Kristian Hoegh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunities. 

Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp 239,96 -
CB Save Earth Fund RC Köp 248,00 -
UB Infra A Köp 1 614,39 -
Lannebo Teknik Köp 13,12 -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 544,80 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 653,69 -
TIN Ny Teknik A Köp 220,55 -
SEB Nordamerikafond Småbolag Köp 536,24 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -