Ny fond i barnens fondportfölj

Fonder Jag passar på att se över barnens fondsparande och genomför ett fondbyte inför 2022.

Det har varit ett händelserikt år med inflationsoro, sektorrotation, nyöppnade ekonomier och en ny covidvåg. Stockholmsbörsen har haft det bästa året på många år samtidigt som kronuppgången under fjolåret har förbytts i en tydlig kronförsvagning, främst mot den amerikanska dollarn.

Den amerikanska dollarförstärkningen landar vid skrivandets stund på drygt 11 procent. En förstärkning som gynnat utländskt fondsparande som oftast är i just amerikanska dollar.

Barnens fondsparande har under 2021 en avkastning på knappt 17 procent. Det är betydligt sämre än avkastningen för en svensk bred indexfond stigit knappt 34 procent och även sämre än en global indexfond som har avkastat 28 procent omräknat till svenska kronor.

Med tanke på att barnens fondportfölj är mer tekniktung och global i sitt investeringsfokus är jag nöjd med avkastningen. Avkastningen landar på 16,6 procent. Det är lägre än fjolårets avkastning på runt 18 procent men fortfarande högre än det aggressiva avkastningsmålet på 15 procent per år.

Totalt månadssparar jag i åtta fonder och försöker få en bra mix mellan bra aktivt förvaltade fonder och billiga passivt förvaltade indexfonder. Jag genomförde senaste fondbytet och en ombalansering av fonderna till lika andelar i början på januari.

Barnens fondportfölj  Avkastning   Vikt
AMF Aktiefond Europa 19%   12,5
CB Save Earth Fund 36%   12,5
TIN Ny teknik -1%   12,5
UB Infra A  19%   12,5
Lannebo Teknik 29%   12,5
SEB Nordamerika Småbolag 12%   12,5
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 33%   12,5
MS INVF Asia Opportunities -14%   12,5
Totalavkastning 2021 16,6    
Värden per den 17 december      

 

Spännvidden i fondvalens avkastning är mycket stor. Den spänner från minus 14 procent för den tillväxtorienterade Asienfonden MS INVF Asia Opportunities till hela 36 procent för miljöfonden CB Save Earth. Totalt är det två av de åtta fonderna som uppvisat minusavkastning i år.

Fonden MS INVF Asia Opportunities hör till årets bottennapp bland fondvalen. Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Men förvaltarna Kristian Heugh och Krace Zhou har haft ett svårt år. Drygt halva fondens värde är investerat i Kina och med ett tydligt tillväxtbolagsfokus. Kinesiska aktier har drabbats hårt när kinesiska myndigheter ökat regleringar i många sektorer, vilket skapat stor osäkerhet hos investerarna.

En av barnsparandets riktiga trotjänare är förvaltarna av TIN Ny Teknik, Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Både deras gamla fond och den nya TIN Ny Teknik med fokus på innovativa små- och medelstora bolag i Norden har varit med länge i sparandet.

TIN Ny teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Det har haft ett riktigt tungt år när några av fondens största bet som spelutvecklaren Embracer backat med 14 procent.

SEB Nordamerika Småbolag var det senaste fondbytet jag gjorde i början på året. Fonden har fokus på snabbväxande småbolag, och letar efter bolag med riktigt bra produkter eller tjänster. Produkterna eller tjänsterna ska ha en tydlig potential för tillväxt och vinst under flera år. Man letar efter små bolag som är i en tidig tillväxtfas och har möjligheter att växa snabbare än förväntningarna.

Fonden har avkastat 12 procent i år, vilket är lägre än avkastningen för en amerikansk indexfond med stora bolag. De stora amerikanska teknikjättarna, energibolag och banker står till stor del bakom årets uppgång på de amerikanska börserna samtidigt som det varit tuffare för småbolagen.

Miljöfonden CB Save Earth har en bevisad bra riskjusterad avkastning och hör till årets bästa fondbidragsgivare med en uppgång på närmare 36 procent.

Den förvaltas av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Förvaltarteamet har mer än tio års arbete tillsammans. Förvaltarna investerar inom det tre de tre miljöområdena vattenhantering, förnybar energi och miljöteknik. Vattensektorn är den mest mogna och stabila följt av miljöteknik och utgör basen i fonden. En mer volatil sektor förnybar energi är ett komplement i fonden.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är näst bästa fond med 33 procent i avkastning. Det är en smart passivt förvaltad fond som investerar i svenska investmentbolag till en låg avgift. Under året har fondens avkastning utvecklats i linje med Stockholmsbörsen.

Även den här fonden är en riktig trotjänare i barnens fondsparande och de senaste fem åren är avkastningen hela 155 procent, vilket klår Stockholmsbörsensindex med råge.

Det blir ett fondbyte i barnsparandet inför 2022. Jag tar ut Asienfonden MS INVF Asian Opportunity. 

Jag tar i stället in den aktivt förvaltade fossilfria globalfonden SPP Global Solutions A SEK. Det är en globalaktiefond med ett stort fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Strategin implementerades under våren 2018 av förvaltaren Philip Ripman och fonden har nu drygt tre år på nacken.

Förvaltaren investerar inom fyra teman som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till en bättre värld. Klimatemat där investeringar sker i bolag som har lösningar på klimatproblematiken. Hållbara städer är ett annat av de fyra temana som handlar om hållbara och effektiva byggnader, effektiv vattenhantering och mobilitet. Temat ansvarsfull konsumtion innehåller återvinning av varor, och hållbara produkter. Positiv social påverkan är fonden sista tema, där letar man bolag som genom utbud av varor och tjänster har lösningar på samhällsproblem. Det innefattar hälsa och välmående.

Investeringsprocessen är aktiv och väljer bolag utifrån finansiell stabilitet, hållbar verksamhet och drift. En viktig parameter är bolagens innovationskraft och hur bolagen är positionerade för att möta en hållbar framtid. Fonden försöker hitta företag som kommer att bli framtidens vinnare.  

Fonden är väl diversifierad och koncentrerad på runt 80 bolag. Fonden har stigit med 78 procent de senaste tre åren, vilket är bättre än både kategorisnittet av liknandefonder och globalt aktieindex. Risknivån är högre än kategorisnittet men det är även avkastningen. Fondens riskjusterade avkastning är bra. Och jag uppskattar den årliga avgiften på 0,8 procent, vilket är betydligt lägre än kategorisnittet. 

Jag fortsätter att ha en hög aktieexponering i fondvalen då grabbar är unga och det är många är tills de ska använda kapitalet. Månadssparandet sker till lika stor del i varje fond och jag passar nu på att rebalansera portföljen – som vanligt till lika stora fonddelar.

Jag vill också passa på att slå ett slag för månadssparandet. Det är tydligt när börserna svänger som nu, att du köper andelskurser vid olika tidpunkter både i uppgång, i nedgång och efter nedgång på börserna.

Övriga sju fonder väljer jag att ha kvar i barnens fondsparande. Se mitt barnsparande som inspiration och använd hela eller delar av det.

Jag gillar innovativa tillväxtbolag och har två fonder med den inriktningen.

Det globala teknikfondsvalet är Lannebo Teknik. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

TIN Ny Teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. 

UB Infra investerar i stabila Infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk. Om investerarna fortsätter att rotera ut från tillväxtbolag till värdebolag, kan UB Infra vara en vinnare.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Europa ledande inom en relativt ung bransch som har en enorm potential och det är förnybar energi. Hållbarhetstemat växer så det knakar. Prognoserna för att världen ska uppnå klimatmålen till 2050 innebär att sol- och vindkraft behöver bli 40 gånger större än 2020. Det skapar osedvanligt mycket goda tillväxtutsikter. Listan på europeiska bolag som ligger i framkant kan göras lång.

Jag väljer att fortsätta satsa på AMF Aktiefond Europa. Fonden har en attraktiv årlig förvaltningsavgift på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter. Det känns mer än någonsin som att det ligger i tiden att satsa på sol, vatten och vind som energikällor. CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

SEB Nordamerika Småbolag. SEB har lagt ut förvaltningen av fonden till en extern förvaltare. Den sköts av den amerikanska kapitalförvaltaren Pier Capital som är specialist på amerikansk småbolagsinvesteringar.

Ansvarig förvaltare är Alexander Yakirevich som förvaltat fonden sedan januari 2015. Han har 20 års erfarenhet av amerikanska småbolagsinvesteringar och har sin bas i Stamford, Connecticut.

Fonden har fokus på snabbväxande småbolag. Man letar efter bolag med riktigt bra produkter eller tjänster. Produkterna eller tjänsterna ska ha en tydlig potential för tillväxt och vinst under flera år. Man letar efter små bolag som är i en tidig tillväxtfas och har möjligheter att växa snabbare än förväntningarna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp 273,07 -
CB Save Earth Fund RC Köp 316,88 -
TIN Ny Teknik A Köp 218,92 -
UB Infra A Köp 1 899,42 -
Lannebo Teknik Köp 16,88 -
SEB Nordamerikafond Småbolag Köp 523,63 -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 700,01 -
Storebrand Global Solutions A SEK Köp 403,22 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -