Så gör infrastrukturförvaltaren nu

Fonder Infrastrukturinvesteringar är defensiva i sin natur, vilket återigen visat sig under den senaste månadens turbulens då fonden klarat sig väl. Det säger Pekka Niemelä, infrastrukturförvaltare på fonden UB Infra till Placera.

UB Infra är en aktiefond som investerar i börsnoterade infrastrukturbolag inom OECD-länderna. De viktigaste sektorerna är el- gas- och vattenbolag. Normalt anses infrastrukturinvesteringar vara defensiva, då de oftast har långa avtal med kunder och har en möjlighet att höja priserna i takt med stigande inflation.

Pekka Niemelä

Har fondens innehav påverkats mycket av invasionen av Ukraina?

”Visst har kriget påverkat fondens innehav, men det har varit begränsat. Kriget har skapat stora prisuppgången för flera råvaror och stigande energipriser. På längre sikt påverkar prisuppgången inflationen och minskar sannolikt den globala tillväxten, vilket har en negativ påverkan på aktiemarknaden som helhet”, säger Pekka Niemelä.

”På kort sikt har det främst påverkat centraleuropeiska energi- och infrastrukturbolag. Speciellt hotet att Ryssland helt kan stoppa leveranser av naturgas skapar osäkerhet. Ett annat problem är att allt flera myndigheter i Europa gör olika typer av ingrepp, där man bland annat sätter pristak så att energibolagen bara kan ta ut ett pris som motsvara den verkliga kostnaden för att leverera el och gas. Samtidigt har amerikanska energi- och infrastrukturbolag ökat i värde den senaste månaden. Om kriget i Ukraina fortsätter att eskalera kommer det att fortsätta drabba centraleuropeiska infrastrukturtillgångar.”

”Fonden har genom sitt ESG-filter begränsat med investeringar i fossila energibolag som är beroende av Ryssland, och en bred och diversifierad exponering mot många infrastruktursektorer, vilket gjort att vi klarat den senaste månaden bra."

Gör du några förändringar i fonden med tanke på den osäkra makroekonomiska miljön?

”Först skulle jag vilja säga att det nu skett viss konsolidering efter ett starkt fjolår för tillgångsslaget, och värderingarna är i mångt och mycket attraktiva nu. Fonden har en relativt liten exponering mot centraleuropeisk energiinfrastruktur och speciellt mot naturgas, så vi behöver inte göra några stora förändringar med innehaven. Vi har inga ryska eller östeuropeiska innehav i fonden. Vi kommer sannolikt att minska våra innehav i två italienska naturgasbolag, vilka kommer att påverkas mest om tillgången till rysk gas stryps. Men vi väljer att sälja av italienska naturgasbolag för att den strukturella efterfrågan för gröna omställningen skapar andra möjligheter. Vi ser nu möjligheter på lång sikt inom exempelvis vätgas.”

”I Tyskland äger vi Eon som har en som har stor exponering för naturgasdistribution i Centraleuropa, och utfasningen av rysk gas från europeiska marknader till år 2030 kommer att ha en negativ påverkan på lönsamheten. Om det plötsligt blir totalstopp för ryska naturgasleveranser till Västeuropa blir effekten ännu större. Eon har redan sänkt utdelning för 2022 med 20 procent och gjort en avskrivning av värden relaterade till investering i pipelinen Nordstream, som de var delägare genom sin pensionsfond. Men vi kommer sannolikt att sälja ut hela innehavet de kommande månaderna. I Frankrike har vi inga exponeringar mot naturgas. Fondens innehav utanför Europa fortsätter att utvecklats bra.”

Vilka undersektorer inom infrastruktursektorn är mest intressanta nu?

”Elektricitet och allmännyttiga bolag i Europa har som jag nämnde tidigare det tufft just nu med tanke på risken för minskade naturgasleveranser och interventioner från myndigheter. Även hamnar kan få det tuffare då det segmentet är känsliga för den globala tillväxten och minskade transporter. Flygplatser håller fortfarande på att återhämta sig från covid-19 pandemin. Invasionen av Ukraina, i kombination med stigande bränslepriser och lägre global tillväxt gör att återhämtningen för flyget är osäker och det kommer att bli ytterligare förseningar i återhämtningen”

”Ett intressant segment inom transporter är järnvägar som växt fram som ett grönt alternativ för att flytta varor. Och det finns en stark underliggande strukturell trend i och med den gröna omställningen, men på kort sikt kan efterfrågan minska om den globala ekonomin saktar in då varutransporter är cykliska. De stabilaste utsikter ser vi för infrastruktur inom vatten- och telekommunikations infrastruktur som mobilmaster. Värt att notera är att telekominfrastruktur har handlats ner mycket efter uppgången som var relaterad till 5G-utbyggnaden och har nu rimliga värderingar.”

Skapar de allt högre energipriserna större efterfrågan på alternativa energikällor?

”Höga priser på fossilenergi och stort beroende av Ryssland påskyndar nu den gröna omställningen inom EU. Inom EU är nu opinionen väldigt stark för en frigörelse från rysk energi, det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Men omsvängningen att frigöra sig från rysk energi har gått så otroligt snabbt och bolagen vet nu inte ännu vad och hur de ska genomföra det. I Norden blir det sannolikt mer investeringar inom vindkraft. Det största beroendet av rysk energi har Centraleuropa och Tyskland. Vi tror att Ryssland vill ha en bra relation med främst Tyskland så att utfasningen inte går för snabbt. Men oavsett kommer det sannolikt att leda till mer avskrivningar av strandade tillgångar hos energibolagen.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -