Moskvabörsen delvis öppnad – fondspararna fortsatt fast

Rysslandsfonder Att Moskvabörsen öppnat för ryska investerare verkar vara till föga hjälp för svenska fondsparare. Placera har talat med fondbolagen för att få deras syn på de stängda Rysslands- och Östeuropafonderna.

Den svenska fondförmögenheten i Rysslands- och Östeuropafonder uppgick i början av året till 23 miljarder kronor, en knapp halv procent av all förmögenhet investerad i aktiefonder.

Dessa fonder hålls sedan en månad stängda, eller har senarelagd handel, som det kallas. Det eftersom Moskvabörsen varit stängd.

När ett fondbolag inte kan värdera en fonds tillgångar måste fonden hållas stängd eftersom man inte kan garantera att alla andelsägare behandlas lika. För mer information se faktarutan till höger och läs min artikel Stängda fonder kan komma att delas upp.

Men nu har alltså Moskvabörsen delvis öppnat, dock endast för ryska investerare. Och även om utländska investerare skulle tillåtas att handla är det inte säkert att fonderna skulle kunna öppna för det. Hinder i form av sanktioner och att man inte kan växla rubel till annan valuta skulle kunna ställa till problem.

”Det här är en komplex fråga och det är för tillfället för mycket osäkerhet för utländska fonders möjlighet att vara aktiva i marknaden på grund av sanktioner, motsanktioner och utförandet av kapital och andra svårigheter som kan uppstå lokalt”, säger Jessica Scott, marknads- och kommunikationschef på East Capital.

Jessica Scott, East Capital

På frågan vad som skulle kunna få situationen att ändras så svarar Erik Amcoff, kommunikationschef på Carnegie fonder:

”Det som krävs för att fonderna ska öppnas är att fondens innehav kan värderas och handlas på ett fritt, ordnat och tillförlitligt sätt.”

Erik Amcoff, Carnegie fonder

Liknande svar ger Swedbank Roburs presschef Carina Sesser Nylund:

”Den viktigaste grundförutsättningen är att marknadsplatsen öppnas upp även för utländska investerare att agera samt att vi kan värdera tillgångarna på ett tillförlitligt sätt.”

Carina Sesser Nylund, Swedbank Robur 

Att börsen öppnat för inhemska investerare förändrar inte bilden.

”Det verkar även som att ryska staten stödköper och att det är blankningsförbud, så trovärdigheten i dagens priser går minst sagt att ifrågasätta”, säger Erik Amcoff.

Viktor Janrik är presskommunikatör på Nordea.

”När och om vi kan öppna fonden för handel beror på flera faktorer och påverkas av de villkor som kommer att gälla på marknaden.”

Viktor Janrik, Nordea

Förutom att börsen är stängd finns, som sagt, andra hinder på vägen.

”Omfattningen på den här situationen är extraordinär. I dagsläget är det mycket rykten och lite säkerställda fakta. Vad vi vet är att utländska investerare tidigast kommer tillåtas att agera från den 1 april. Dock vet vi ingenting ännu om formerna för handeln. Vi fortsätter följa utvecklingen noga och kommer löpande att ta de beslut som bäst tar tillvara våra fondandelsägares intressen”, säger Carina Sesser Nylund.

”I dag är börsen stängd för utländska investerare, centralbanken har stoppat utländska investerare och dessutom är ryska depåbevis i London och New York utsatta för sanktioner och handelsstoppade. Det är en del som återstår att reda ut innan vi får se en ordnad handel i ryska papper, vilket är en förutsättning för oss att öppna Carnegie Rysslandsfond för handel”, säger Erik Amcoff.

På frågan om likvidering av fonder kan komma att bli aktuellt om situationen inte förändras, verkar det vara en avlägsen lösning för de flesta fondbolag.

”Läget fortsätter att vara oförutsägbart, men vi följer löpande utvecklingen. Vårt beslut är att sälja befintliga ryska innehav under kontrollerade former så snart marknadsförutsättningarna medger detta”, säger Carina Sesser Nylund

”Det enda alternativ vi ser är att avvakta och hoppas att en ordnad handel kommer i gång igen. Och att kriget tar slut”, säger Erik Amcoff.

Inte heller Nordea ser någon bortre gräns för när det skulle kunna bli fråga om likvidering.

”Tills vidare kommer fonden att förbli stängd för handel. Hur länge detta kommer att pågå är omöjligt att sia om i dagsläget, men det finns en risk att det kan pågå en längre tid. Nordea Asset Management håller på att exkludera alla ryska investeringar och har mycket liten exponering mot ryska värdepapper. Eftersom Nordea Rysslandsfond placerar i ryska aktier så har vi därför påbörjat en strategisk översyn med syfte att hitta en långsiktig lösning”, säger Viktor Janrik.

Fondbolagens förening har kommit med förslaget att det ska bli möjligt att dela upp Östeuropafonderna. Det skulle göra att fondspararna skulle kunna komma åt pengarna i den del av fonden där aktierna faktiskt är tillgängliga för handel.

Swedbank Roburs Carina Sesser Nylund välkomnar att olika alternativ undersöks och att det är positivt med förändringar som gynnar branschen och andelsägarna, men berättar att de själva har gått en annan väg:

”Vi valde för egen del att öppna upp vår Östeuropafond för inlösen den 21 mars. Däremot ser vi en risk att befintliga eller nya andelsägarna missgynnas om nya sparare kommer in i fonden i rådande marknadsläge. Därför har vi som ett kundskydd valt att tills vidare inte öppna fonden för köp. Vi har också varit tydliga med att vi i nuläget värderar de ryska innehaven i Östeuropafonden till nära noll, och att den värderingen kan svänga plötsligt och kraftigt när Moskvabörsen åter blir tillgänglig för utländska investerare.”

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -