Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 821 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.57 procent. Indexet har inte varit högre sedan 18 augusti i år. Det var den fjärde dagen i rad indexet steg och den senaste månaden har indexet stigit hela 10.07 procent. Indexet pendlar mellan stödet vid 806 punkter och motståndet vid 826 punkter och ett brott upp genom 826 punkter kommer att utlösa en köpsignal medan ett brott ned genom 806 punkter kommer att försvaga den tekniska bilden. Den övergripande tekniska bilden präglas fortsatt av en negativ trendbild på medellång sikt. På kort sikt är trenden starkt stigande.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 55. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 38. Vi har därmed i dagsläget i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort sikt, medan det på medel till lång sikt fortsatt är övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 455 köp och 148 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 75 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

Bolaget Solid Försäkring som bedriver skadeförsäkringsverksamhet ser tekniskt positiv ut. Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Kursen återfinns en god del ovanför närmaste stödnivå runt 52.50 kronor vilket är en köpsignal.

Enligt Investtechs forskningsresultat har aktier med sådana köpsignaler i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastning har varit 10.1 procentenheter (%e) bättre än referensindex. Dessa forskningsresultat är baserade på 32531 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Solid Försäkring enligt Investtechs forskningsresultat på momentum och RSI.

Solid Försäkring är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Handels- och servicebolaget BE Group ser tekniskt positiv ut då kursen nyligen har lyckats brutit upp genom taket i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt men samtidigt att köpintresset bland investerare ökar.

Nyligen identifierades även köpsignaler från bland annat en en omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Om volymutvecklingen följer med på dagar med uppgång så brukar det vara en pålitlig signal på att en stigande trend är inledd. Närmaste stödnivå återfinns runt 70.00 kronor och motstånd återfinns runt 97.00 kronor, knappt 27 procent från nuvarande kurs.

BE Group är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Embracer Group B som bland annat utvecklar PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden har brutit ur den fallande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en starkare nedgångstakt jämfört mot tidigare. Investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser och statistiskt har aktier som brutit ned genom trendgolven i fallande trender underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

En annan negativ säljsignal är att det saknas stöd i kursdiagrammet då kursen även har brutit den sista stödnivån. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 64.00 kronor. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dock dåligt överens med toppar och bottnar i kursen och en starkt negativ volymbalans indikerar att volymen varit högre på nedgångsdagar och lägre på uppgångsdagar en längre tid. Det bekräftar den negativa trendbilden.

Embracer Group B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -