Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades negativt under måndagen, en nedgång på 1.64 procent och stängde på 819 punkter. Det var den femte dagen i rad indexet sjönk och den senaste veckan har indexet sjunkit hela 5.33 procent. Ser vi till den tekniska bilden har kursen brutit ned genom golvet i den stigande trendkanalen samt ned genom stödnivån vid 826 punkter som därmed har ombildats till en motståndsnivå. Investtechs algoritm har även identifierat en säljsignal från en huvudskuldra-formation (HS) som signalerar en vidare nedgång. En etablering ovanför 826 punkter är positivt för den tekniska bilden och 776 punkter på kort sikt samt 733 punkter på medellång sikt utgör närmaste stödnivåer.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 30. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 49 Vi har därmed övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt är i stort sett jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 604 köp och 116 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Holdingbolaget MedCap som är verksamt inom medicinteknik ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett positivt tecken som signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsstatistik på stigande trender.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 222 kronor.

MedCap är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Rottneros som specialiserat sig inom förädling av pappersmassa ser tekniskt bra ut då kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

I starten av mars i år identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt positiv utveckling. Samtidigt identifierades det även en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som också signalerar en fortsatt uppgång.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 16.20 kronor. En starkt positiv volymbalans, signalerar att omsättning har varit högre under dagar med uppgång och lägre under dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trendbilden. Aktien har ett starkt positivt momentum vilket indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Rottneros är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investmentbolaget VEF ser tekniskt negativ ut. Kursen har brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt aktier till lägre och lägre kurser, vilket öppnar för en starkare nedgångstakt.

Det saknas stöd i kursdiagrammet då kursen även har brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 2.14 kronor som därmed har ombildats till ett motstånd. Det är särskilt i fallande och sidledes trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under är nedsidan stor.

En starkt negativ volymbalans visar att volymen varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det bekräftar den negativa trendbilden och indikerar att optimismen är avtagande hos investerarna. RSI-värdet är också under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt negativt momentum där ytterligare nedgång indikeras.

VEF är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen 

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -