Konsekvent historik talar för Lundbergs

Aktieanalys Substansrabatt, nästan obefintlig belåning och en diversifierad portfölj gör investmentbolaget Lundbergs intressant. Den tidigare kritiken om en för låg skuldsättning har tystnat, samtidigt som den konsekventa historiken fortsätter att imponera. Placera har tittat närmare på Lundbergföretagen.

Investmentbolag är ofta ett bra alternativ till ett fondsparande. Förutom en diversifierad portfölj får du som investerare i de flesta fall en ledning och styrelse med lång erfarenhet av kapitalmarknad och investeringar. Dessutom handlas flertalet av börsens investmentbolag till ett lägre pris, jämfört med det rapporterade marknadsvärdet, vilket skapar en möjlighet att köpa de underliggande tillgångarna på börsen till en rabatt.

Förutom diversifiering, erfarna beslutsfattare och rabatt på tillgångarna är kostnaden att driva investmentbolag i relation till tillgångarna ofta väldigt låg och investerare betalar då en mycket låg avgift för förvaltningen, jämfört med exempelvis en fond.

Investmentbolaget Lundbergföretagen (Lundbergs) med vd och huvudägaren Fredrik Lundberg är inget undantag när det gäller erfarenhet, diversifiering, rabatt eller avgift på förvaltningen.

Det som idag är Lundbergs grundades redan 1944 i Norrköping av Lars Erik Lundberg, far till nuvarande ordförande och huvudägare Fredrik Lundberg.

Fredrik Lundberg

Till en början bestod verksamheten endast av en byggrörelse med inriktning mot bostäder där strategin var att äga hela processen, från mark till färdigställande. Efter att verksamheten växte sig allt större utökades byggrörelsen till att bygga kommersiella fastigheter som Lundbergs både byggde och förvaltade.  

I början av 80-talet börsnoterades Lundbergs. Det dröjde dock till slutet av 80-talet innan investeringar utanför fastighetssektorn gjordes. Bland annat annat gjordes investeringar i Holmens Bruk, Alfa-Laval och Östgöta Enskilda Bank.

I samband med krisen i början av 90-talet fick Östgöta Enskilda Bank problem som krävde stora investeringar från Lundbergs och innehavet avyttrades i slutet av 90-talet genom försäljningen till Danske Bank. Holmen är idag ett av Lundbergs större innehav, medan innehavet i Alfa såldes till Tetra Pak i början av 90-talet.

Idag består portföljen av flertalet bolag i olika branscher, även om portföljen tiltar mot fastighetssektorn i form av ägandet i Hufvudstaden och det onoterade innehavet Lundbergs Fastigheter. Förutom inriktningen mot fastigheter är bolagen Industrivärden (investmentbolag), Holmen (skog) och Indutrade (industri) en stor andel av värdet i portföljen.

Innehav, 31 mars 2023 Substansvärde, Msek  Andel, %
Alleima 788 1%
Handelsbanken A 5 390 4%
Holmen A & B 22 811 18%
Hufvudstaden A & C 13 433 11%
Husqvarna A & C 3 906 3%
Industrivärden A & C 23 557 19%
Indutrade 21 314 17%
Sandvik 7 583 6%
Skanska A & B 3 548 3%
Övriga värdepapper 942 1%
Aktieportölj totalt 103 276 82%
Fastighetsvärde  28 043  
Räntebärande skuld, övritgt netto inkl. uppskjuten skatt -5 945  
Lundbergs Fastigheter 22 098 18%
Totala marknadsvärderade innehav, totalt 125 374 100%
Övrigt netto, inkl. uppskjuten skatt -1 314  
Substansvärde efter uppskjuten skatt, 230331 124 060 500/per aktie
Börsvärde, 230628 109 715 448/per aktie
Källa: Kvartalsrapport Lundbergs & Infront    

 

Investmentbolag bedöms ofta utifrån hur väl bolaget lyckas växa substansvärdet, det vill säga hur mycket marknadsvärdet av de samlade tillgångarna vuxit. Det har Lundbergs lyckats med historiskt. Enligt analystjänsten IB-index uppgick substansvärdet per aktie till cirka 493 kronor per aktie per den 27 juni.

De centrala omkostnaderna, det vill säga kostnaden för att driva förvaltningen, har senaste åren uppgått till cirka 30 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,11 procent av det beräknade marknadsvärdet.  De senaste 20 åren har Lundbergs aktie dessutom levererat en totalavkastning om cirka 14 procent i genomsnitt per år, vilket kan jämföras mot Stockholmsbörsen som levererat cirka 12 procent i genomsnitt under motsvarande period.

Källa: Lundbergs

Lundbergs Fastigheter är idag en stor privat fastighetsägare med ett bestånd som uppgår till cirka 28 miljarder kronor. Fastigheterna består till cirka 60 procent bostäder och resterande del kommersiella fastigheter med allt från kontorv och handel till samhällsfastigheter.

För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till cirka 1,7 miljarder och rörelseresultatet före värdeförändringar uppgick till drygt en miljard. Lundbergs Fastigheter anger i årsredovisningen för 2022 att värderingen på fastigheterna om 28 miljarder kronor vilar på en beräknad direktavkastning om 3,9 procent. Med tanke på hur andra noterade fastighetsbolag värderas på börsen är det rimligt att anta att beståndet bör värderas ned ett antal miljarder.

Förutom en konsekvent tillväxt av substansvärdet äger Lundbergs flertalet högutdelande bolag, vilket resulterat i stora kassaflöden för investmentbolaget. Förra året uppgick kassaflödet (tillförda medel) till cirka 3,5 miljarder kronor (exklusive försäljningar i fastighetsrörelsen om 99 miljoner kronor) varav drygt 1,1 miljarder kronor investerades i aktier och 800 miljoner kronor investerades i fastigheter.

Källa: Lundbergs

Att Lundbergs är måna om sina kassaflöden är uppenbart. Holmen, där Fredrik Lundberg är ordförande och Lundbergs är huvudägare, har gjort bonusutdelningar senaste tre åren. Skogsbolaget har under senaste åren gynnats av låga räntor, en svag krona och en hög efterfrågan på bolagets produkter.

Holmen har de senaste tre verksamhetsåren delat ut totalt nästan 42 kronor per aktier, vilket kan ställas mot dagens börskurs om cirka 380 kronor. Läs gärna Placeras text om skogsbolagen Holmen och SCA här.

Bolag P/E 23E P/E 24E
Alleima 7,3 8,6
SHB A 6,8 7,2
Holmen 16,6 17,3
Husqvarna 21,6 19,5
Indutrade 30,7 28
Sandvik 16,2 14,9
Skanska 11,6 10,1

Källa: Factset

De rörelsedrivna noterade bolagen står för drygt 50 procent av substansvärdet och har en relativt stor diskrepans när det gäller vinstmultiplar på förväntade vinster. Skanska och Handelsbanken sticker ut med ensiffriga P/E-tal medan Indutrade och Husqvarna värderas betydligt högre.

I första kvartalet i år gjordes investeringar utökade investeringar i Industrivärden (502 miljoner kronor) och Handelsbanken (208 miljoner kronor). Den räntebärande nettoskulden uppgick till totalt 5,4 miljarder kronor vilket bör ställas i relation till det totala substansvärdet om cirka 125 miljarder kronor.

Enligt ägardatatjänsten Holdings har Lundbergföretagen under maj månad dessutom fortsatt köpa aktier i Industrivärden (650 miljoner kronor), Handelsbanken (207 miljoner kronor) och Sandvik (202 miljoner kronor). Samtidigt har Lundbergs den sista lilla posten i SSAB (25 miljoner kronor) och gjort mindre försäljningar i bland annat Trelleborg, Investor och Epiroc.  

Med en rabatt om cirka 10 procent och en stor andel fastigheter som värderas högre än övriga noterade fastighetsbolag och som eventuellt bör värderas ned, är Lundbergföretagen inget brådskande köp. Oavsett värdering av fastigheterna är kassaflödet från samtliga verksamheter relativt konstant och det är svårt att inte imponeras över hur konsekvent bolaget drivs över flertalet cykler.

Lundbergs kommer sannolikt aldrig att handlas till en kraftig substansrabatt. Att äga ett bolag med ett konsekvent tillvägagångssätt över flertalet cykler är värt mycket, vilket ofta bevisar sig i sämre tider.  Aktien är helt klart ett vettigt alternativ till en svensk aktiefond och risken får anses låg. Precis som Fredrik Lundberg själv skriver i årsbokslutet för 2022 är det dock viktigt att inte ha orealistiska förväntningar på avkastningen på en investering.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lundbergföretagen B Köp 447,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -