Kraftiga investeringar i framtidssektorer

Aktier Placera har träffat Paretos verkstadsanalytiker Anders Roslund för att höra hans syn på verkstadsrapporterna, vilka utmaningar bolagen brottas med och vilka exponeringar som är bäst inför kommande åren.

Vad säger du om rapporterna för tredje kvartalet?

"Tredje kvartalet hade precis som tidigare under 2022, en urstark orderingång. De starka orderingångarna är det som har överraskat marknaden under hela 2022, den har legat mellan 20 och 30 procent år över år i snart ett år. Försäljningen har dock varit svagare under året vilket hänger ihop med allvarliga leveransstörningar, komponentbrist och nedstängningarna i Kina. Produktionen släpar efter och kunderna svarar med att lägga ännu flera order, vilket ökar på orderböckerna."

Anders Roslund

"Jag har följt verkstad i 30 år och jag har aldrig sett ett sådant gap mellan orderingång och försäljning som bara ökar ju mindre företagen levererar. Det börjar vi dock se en ändring på nu i tredje kvartalet, inom verkstad ökade leveranserna organiskt med 18 procent. Nu börjar produktionen öka och det kommer att fortsätta in i hela 2023 därför att bolagen har gigantiska orderböcker."

"ABB exempelvis säger att de har en orderbok på 20 miljarder dollar där 10 miljarder av orderboken ska levereras nästa år, och resten under 2024/25. Det är ungefär 30 procent av en årsförsäljning som redan är klart att levereras under nästa år och så har det aldrig sett ut tidigare. Så ser det nästan ut i hela verkstadssverige. Skulle jag vara makroekonom skulle jag säga att det kommer bli mycket bättre innan det eventuellt dyker ner. Den starka efterfrågan och de förbättrade leveranserna har bidragit till den positiva aktiekursutvecklingen för verkstadsbolagen under den senaste månaden."

Hur stor är risken för att den försvagade konsumtionen och problemen i exempelvis bygg spiller över i industrin?

"Det är en otroligt viktig fråga och något alla diskuterar. Vi ser att konsumtionen kommer ner kraftigt nästa år. Det slår också in på byggmarknaden, där ser vi en avmattning. Det är klart att det kommer att äta sig in även hos industriinvesteringarna. Det beror också på hur exempelvis konsumentbolag som Electrolux och Husqvarna gör med sina investeringar. Samtidigt har de stora investeringsprogram för att effektivisera sin produktion och bygger nya fabriker för att komma ner i kostnader. Jag tror att de konsumentberoende bolagen som har investeringsbehov säkert kommer att dra ner investeringarna något, men det blir inte alls i nivå med konsumtionsnedgången. Och i resten av industrin verkar inte bara 2022 bli ett bra år, utan det rullar även in väldigt starka investeringar i fjärde kvartalet som fortsätter i 2023. Det är dock inte ovanligt att företagen själva är de sista som rapporterar att konjunkturen faller, det ligger i deras DNA."

Hur väl rustade är verkstadsbolagen för en svagare konjunktur?

"De flesta industribolagen i Sverige har extremt starka balansräkningar och bra lönsamhet. Det finns egentligen inga andra orosmoln än konsumtionen och naturligtvis om det skulle bli stora störningar i Kina eller finansiella obalanser. Risken för finansiella obalanser har jag inte tagit med i min bedömning."

Hur känsliga är verkstadsbolagen för högre räntor?

"Eftersom nästan alla verkstadsbolag har en låg skuldsättning är räntan i sig inget bekymmer. Det allvarliga är hur räntan slår på kundernas möjligheter att investera och där är vi mer oroliga. Det är inte bara konsumenten som drabbas, utan det är även många småföretagare som sitter i samma situation som konsumenten. Skillnaden mellan ett konsumentbeteende och ett småföretagarbeteende är inte särskilt stort. Vi märker att många småföretagare inte har de finansiella möjligheterna att driva en mer expansiv investerings- eller förvärvsstrategi. Det ska man ha respekt för."

Hur hanterar bolagen de höjda priserna för råvaror och komponenter?

"Det har varit utmaningen under hela 2022. Med en svag försäljningstillväxt och högre kostnader så har vi haft pressade marginaler för många bolag. Alla försöker höja priserna men ligger alltid steget efter. Det kommer finnas ett behov av att fortsätta höja priserna även under nästa år, men inte i samma grad som i 2022. Det blir en viss korrigering men industrisektorn är extremt transparent. Kunderna vet exakta kalkylen för leverantören, tillskillnad från konsumenten. Många industribolag är därför rädda för att höja priserna och kommer nu i ett läge där man måste konkurrera igen. Det har tidigare varit brist på alla komponenter och alla produkter vilket vi kommer se lättnader på nästa år."

Vilka ser du har bästa pricing-power?

"Generellt gäller det bolagen som är nummer ett eller två i sin bransch. De som är marknadsledare har nästan alltid bästa marginalerna. Vidare gäller att ju lägre förädlingsgrad och högt råvaruinnehåll, desto svårare att täcka upp för oväntade kostnadshöjningar. SKF (hög andel råvarukostnader) som rapporterade 11 procent upp på försäljningen i tredje kvartalet där 9 procent var pris och två procent volym fick en kraftigt sänkt marginal på grund av energiprisökningarna. Det hjälper inte alltid att du har pricing-power för du kan inte tvinga på kunderna full kostnadstäckning på ett kvartal. Där blir det en eftersläpning."

Hur ser du på eventuella förvärv nästa år?

"Jag tror att vi kan få betydligt mer förvärv nästa år. Utmaningen är dock att alla har väntat på att verkstadsvärderingarna ska ner. Det kanske blir så för mindre och medelstora bolag men nu har värderingarna gått upp kraftigt senaste månaden."

Vilken exponering tror du är bra att ha under 2023 och vilka bolag gillar du?

"Jag ser betytande investeringar i framtidssektorer. Jag tror mycket på att äga bolag som gynnas av investeringarna inom energiomvandling, elektrifiering och industriautomation. Jag gillar exempelvis ABB. De levererar en bättre marginal och gör det väldigt markerat. De har delat upp bolaget i 20 divisioner och drivs betydligt mer effektivt vilket man också ser under 2022. De har slagit förväntningarna tre kvartal i rad, därför har aktien också gått bra. Även Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc och Sandvik har en investeringsinriktning som jag tror kommer fortsätta vara bra."

"Munters ligger helt rätt i trenderna gällande datacenter och tillverkning av litiumbatterier vilket gynnas av ökade behov av datalagring och elbilar. De har fått ett antal gigantiska ordrar under 2022 på, 3,5 miljarder SEK på datacenter i USA. Utmaningen är att bolaget hade en försäljning på drygt sju miljarder förra året (2021) och ska växa till kanske 16 miljarder 2024 så det är som att bygga upp ett nytt bolag. I många branscher är stora ordrar förknippade med låga marginaler. Munters står inför en extremt spännande men också utmanande period. Om de levererar så som de själva säger att de ska göra med 14 procent marginal på dessa ordrar kan kursen fortsätta gå bra."

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -