Fortsatt stabilt från sportjätten

Rapportkommentar Nike redovisar en fortsatt stabil försäljningstillväxt samtidigt som direktförsäljningen och de digitala kanalerna växer kraftigt. Aktien är fortsatt dyr men både bolaget och aktien är sannolikt långsiktiga vinnare.

Länge har nu experterna varnat för en vikande konsument. Europa, som drabbats hårt av krig, inflation och högre räntor har visserligen rapporterat svagare data gällande konsumtionen. USA går dock fortsatt starkt, vilket skapar en generell optimism gällande den globala ekonomin då den amerikanska konsumenten är en viktig motor för världsekonomin. Den fortsatt starka konsumenten förklaras av en nästan överhettad arbetsmarknad i USA.

Sportjätten Nike har en tydlig och direkt exponering mot den globala konsumenten. Bolaget som funnits i nästan 60 år har dock parerat flertalet utmaningar genom historien med hjälp av ett starkt varumärke, en hög innovationskraft och en bred och lojal kundbas.

En tydlig oro kring en svagare konsument har gjort börsen skeptisk till de flesta konsumentrelaterade aktier.  Nike är visserligen inte helt representativ för den amerikanska konsumtionen, men en av flera indikatorer med tanke på deras bredd gällande kundgrupper, både geografiskt och ekonomiskt. 

I slutet på förra veckan öppnade Nike böckerna för fjärde kvartalet som sträcker sig mellan mars och maj. För fjärde kvartalet summerades intäkterna till 12,8 miljarder dollar, vilket innebar en tillväxt om 8 procent, rensat för valuta. Samtidigt rapporterades ett helårsresultat om 51,2 miljarder dollar, vilket var 16 procent bättre än motsvarande period i fjol. Med tanke på den globala inflationstakten innebär tillväxten inga volymförändringar.

Försäljning region, MUSD Q4 2022 Q4 2023 Tillväxt Ex. valuta
Nordamerika 5 115 5 355 5% 5%
EMEA 3 251 3 350 3% 7%
Kina 1 561 1 810 16% 25%
Asien & Latinamerika 1 682 1 696 1% 6%
Källa: Nike         

 

Nordamerika är den största regionen och har lägst tillväxttakt i försäljningen. I fjärde kvartalet stod försäljningen i regionen för nästan hälften av den totala försäljningen. Kina, som länge varit nedstängt på grund av restriktioner kopplat till pandemin börjar nu visa en tydlig tillväxt. Framför allt har bolaget lyckats etablera ett starkt varumärke bland Kinas yngre befolkning, vilket talar för en fortsatt långsiktig försäljningsutveckling.

Försäljning kategori, MUSD Q4 2022 Q4 2023 Tillväxt Ex. valuta
Skor 7 985 8 547 7% 10%
Kläder 3 234 3 237 0% 3%
Utrustning 430 387 11% 14%
Converse 586 593 8% 12%
Källa: Nike        

 

Försäljningen av skor går fortsatt starkt för Nike och står för majoriteten av försäljningen. Framför allt har senaste åren präglats av en stark skoförsäljning i Nordamerika, där det egna varumärket Nike Jordan haft en extrem försäljningsutveckling och har blivit ett av Nordamerikas största varumärke när det gäller skor. I fjärde kvartalet växte skoförsäljningen exklusive valuta med 10 procent.

En stor del av Nikes försäljning går via återförsäljare. Nike har dock senaste åren satsat på sin direktförsäljning till kunderna, vilket hittills varit framgångsrikt och fortsätter att växa snabbare än den totala försäljningen. I fjärde kvartalet var den direkta försäljningen totalt 5,5 miljarder dollar, vilket innebar en valutaneutral tillväxt om 18 procent. Även försäljningen i digitala kanaler växer bra med en tillväxt om 14 procent, jämfört med motsvarande period förra året.

Förutom bättre marginaler, skapar en stark direktförsäljning bra förutsättningar för Nike att bedöma kundernas köpmönster och använda kunddata för att fortsätta driva på sin innovationskraft och förstå vad kunderna efterfrågar gällande sortimentet.  

Flera konsumentrelaterade bolag fick har senaste åren fått se sina lager svälla på grund av bristande logistikkedjor. Värdemässigt är Nikes lager på samma nivåer, jämfört med motsvarande period förra året. Med hänsyns tagen till inflationen innebär det en tydlig nedgång i lagervolym. För att korrigera lagret har Nike aktivt jobbar med prisstrategier, vilket resulterat i en något försämrad bruttomarginal jämfört med motsvarande period förra året.  

Nike  2023E 2024E 2025E
Försäljning, MSUD 51200 53850 58200
Ebitmarginal, % 11,5% 12,8% 14%
EPS, USD 3,25 3,82 4,46
P/E 33 29 25
Källa: Marketscreener      

 

Aktien handlas fortsatt till höga vinstmultiplar. Investerare är dock uppenbarligen beredda att betala en hög prislapp för Nike som präglas av en lång historik av lojala kunder, en marknadsledande position och en stark innovationskraft. Detta har dessutom bevisats i de finansiella siffrorna under en längre tid.

 

Nike ger en exponering mot en verksamhet som visat på konsekvent vinsttillväxt och innovationskraft. Att betala 30 gånger vinsten för ett bolag som Nike är visserligen högt men med största sannolikhet kommer Nike handlas till höga vinstmultiplar många år framöver samtidigt som vinsten växer konsekvent. Försvagas dollarn från dessa nivåer är det negativt för dig som köper aktien, dock gynnas Nike som bolag av en svagare dollar i form av högre vinster.

På dagens multiplar är aktien inget fynd som svensk investerare, timing är alltid svårt men jag tror att Nike har bra förutsättningar att fortsätta vara en vinnare, både som bolag och aktie.  Är du som aktieägare nervös över kursrörelser kan bolagets utdelning, som dessutom har höjts 21 år i rad, vara en lugnande faktor. Kortsiktigt kan dessutom återöppningen av Kina, den tydliga trenden i den digitala- och direkta försäljningen ger bränsle till vinsten och aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nike Köp 109,11 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -