Sök på Placera

Renodling krävs i PA Resources

Aktieanalys: PA Rersources har minst sagt haft en motig utveckling genom åren. Under 2013 har dock ny vd och finansiellt starka huvudägare tillkommit. Placera granskar om saker och ting börjar peka i rätt riktning.

Publicerad: 2013-12-09 09:27 av Leif Pettersson

Jäkta inte in i Elekta

Aktieanalys: Elekta missade marknadens prognoser rejält för räkenskapsårets andra kvartal. Negativa valutaeffekter och försämrad produktmix förklarar avvikelsen. Vi ser få triggers närmaste tiden och upprepar vår neutrala rekommendation.

Publicerad: 2013-12-04 15:56 av Leif Pettersson

Sweco och Rejlers lockar på längre sikt

Aktieanalys: I de senaste rapporterna har optimismen spirat bland teknikkonsulterna. Vi har idag tittat närmare på de båda företagen Rejlers och Sweco och ger vår syn på om det är köpläge i bolagen.

Publicerad: 2013-11-28 09:40 av Leif Pettersson

Mer att hämta i Africa Oil

Aktieanalys: Sedan vår köpanalys den 29 augusti har kursen i Africa Oil rusat 54 procent och det kan kännas lockande att ta hem vinsten. Vår bedömning är dock att det finns mer att hämta i aktien.

Publicerad: 2013-11-26 10:18 av Leif Pettersson

Full hand i högutdelare

Aktiekommentar : Vid den tiden på året börjar det bli dags att leta aktier som ger en hög utdelning. Vi har gått igenom de nordiska börserna och hittat en handfull bolag som bjuder på hög direktavkastning.

Publicerad: 2013-11-21 11:52 av Leif Pettersson

Inget skäl att jäkta in i Munksjö

Aktieanalys: Specialpappersföretaget Munksjö, som är noterat på Helsingforsbörsen, hade ytterligare ett motigt kvartal. Vi ser ingen anledning att köpa aktien på nuvarande nivå.

Publicerad: 2013-11-19 14:17 av Leif Pettersson

CTT är för högt värderat

Aktieanalys: Flygventilationsföretaget CTT ökade vinsten för årets tredje kvartal. Värderingen kräver dock väsentligt högre vinstnivå än nuvarande. Vi väljer att hålla oss borta från aktien.

Publicerad: 2013-11-18 14:48 av Leif Pettersson

Nibe en välskött favorit

Aktieanalys: Värmeteknikföretaget Nibe överträffade marknadens förväntningar för tredje kvartalet. Viktigare var dock att företaget ser tecken på att den negativa trenden är på väg att brytas. Vi sätter en köprekommendation.

Publicerad: 2013-11-15 14:29 av Leif Pettersson

Uppgången inte över för Electra

Aktieanalys: Sedan vår senaste köpanalys för ett år sedan har kursen i Electra rusat med 110 procent. Trots det anser vi att aktien är fortsatt köpvärd, nedan förklarar vi varför.

Publicerad: 2013-11-14 14:39 av Leif Pettersson

Bure är inte vårt val

Aktieanalys: Bures rapport fick ingen att lyfta på ögonbrynen. Substansvärdet har i stort sett utvecklas som index hittills i år. I brist på bättre alternativ fortsätter investmentbolaget att göra aktieåterköp. Vi räknar inte med några större överraskningar närmaste kvartalen.

Publicerad: 2013-11-12 14:54 av Leif Pettersson

Doro har mer att ge

Aktieanalys: Doro har varit en ofta förekommande på vår lista över de 10 mest köpvärda aktierna. Sedan vi satte en köperekommendation för fyra år sedan har aktien stigit med över 350 procent. Nedan ger vi vår uppdaterade syn på bolaget.

Publicerad: 2013-11-11 14:00 av Leif Pettersson

Mer att hämta i B&B Tools

Aktieanalys:  B&B Tools rapport visade med all tydlighet att resultatkurvan nu vänt kraftigt uppåt. Kommande år väntas företagets resultat lyftas av en gradvis konjunkturförbättring, vilket vi inte anser återspeglas i nuvarande värdering. Vi sätter en köprekommendation.

Publicerad: 2013-11-08 12:40 av Leif Pettersson

Trög marknad hämmar Securitas

Aktieanalys:  En fortsatt trög utveckling på flertalet marknader gör att vi inte ser utrymme för någon snar resultatförbättring för Securitas. Vi väljer därmed att behålla vår neutrala rekommendation.

Publicerad: 2013-11-07 14:46 av Leif Pettersson

Dags för paus i Loomis

Aktieanalys:  Onsdagens rapport från Loomis var i allt väsentligt i linje med marknadens prognos. Efter en kursuppgång på mer än 50 procent i år har vi den stora omvärderingen bakom oss och vi väljer att ta en paus i aktien.

Publicerad: 2013-11-06 14:03 av Leif Pettersson

Itab håller ställningarna

Aktieanalys:  Mot bakgrund av den svaga europakonjunkturen var Itabs kvartalsrapport mer än godkänd. Vi spår stigande resultat de närmaste åren men kortsiktigt nöjer vi oss med en neutral rekommendation.

Publicerad: 2013-11-06 09:33 av Leif Pettersson

Ingen brådska med Aerocrine

Aktieanalys: Aerocrine fortsätter att ha lönsamhetsproblem. Omsättningen vill inte lyfta och företaget förlorar stora pengar. Produkten i sig är intressant men vi väljer att stå utanför till dess en tydlig vändning uppåt sker.

Publicerad: 2013-11-05 14:58 av Leif Pettersson

Vänteläge i Lundin Mining

Aktieanalys: Lundin Minings resultat för årets tredje kvartal var sämre än förväntat. En höjd produktionsprognos för det fjärde kvartalet innebär sannolikt att marknadens helårsprognoser inte behöver justeras mer än marginellt.

Publicerad: 2013-11-01 10:29 av Leif Pettersson

Billerudkorsnäs - vårt val i sektorn

Aktieanalys: Skogskoncernen Billerudkorsnäs slog till med ett riktigt bra resultat för det tredje kvartalet. Synergieffekter slår igenom snabbare än förväntat. Samtliga affärsområden uppvisar stabila priser och efterfrågan. Billerudkorsnäs är därmed vårt val i sektorn.

Publicerad: 2013-10-30 13:55 av Leif Pettersson

Saab tryggt men räkna inte med kursrusning

Aktieanalys: Försvarskoncernen Saab redovisade ett resultat som översteg marknadens förväntningar. Aktien har sedan vår senaste analys gått sidledes. Vi ser inga triggers för aktiekursen den närmaste tiden.

Publicerad: 2013-10-29 15:27 av Leif Pettersson

Inte nu igen Husqvarna

Kvartalsrapport: Det börjar bli en obehaglig vana i Husqvarna att ständigt överraska marknaden i negativ riktning. Tyvärr följer den senaste rapporten samma mönster. Vi väljer att avvakta med köp till dess ledningen får ordning på verksamheten.

Publicerad: 2013-10-28 13:31 av Leif Pettersson

SSAB inte så illa som det verkar

Aktieanalys: Det är som bekant mörkast före gryningen. Resultatet för det tredje kvartalet var med alla mått mätt svagt i SSAB men vi ser dock resultatet förbättras kvartalsvis och höjer därmed rekommendationen till Köp.

Publicerad: 2013-10-25 15:19 av Leif Pettersson

Begränsad kurspotential i Beijer Alma

Aktieanalys: Komponenttillverkaren Beijer Alma lyfte resultatet rejält för årets tredje kvartal. En fortsatt resultatförbättring de kommande åren ligger dock enligt vår uppfattning redan i nuvarande aktiekurs.

Publicerad: 2013-10-24 11:06 av Leif Pettersson

Hexagon välskött men fullvärderat

Aktieanalys: Hexagons rapport visade en godkänd organisk tillväxt men negativa valutaeffekter raderade ut den positiva omsättningseffekten. Vi är fortsatt positiva till företaget men ser en begränsad kurspotential närmaste tiden.

Publicerad: 2013-10-24 09:00 av Leif Pettersson

Jobbigt fjärde kvartal för Boliden

Aktieanalys: Även om lönsamheten har en bit kvar till acceptabel nivå så var gruvjätten Bolidens tredje kvartal ett steg i rätt riktning. Men ännu är det för tidigt att trycka på köpknappen

Publicerad: 2013-10-23 10:04 av Leif Pettersson

Fortsatt tungt i BE Group

Aktieanalys:  BE Group lyckades inte nå marknadens förväntningar för årets tredje kvartal. Som väntat tvingar den svaga balansräkningen fram en nyemission i bolaget. Vi ser ingen anledning att hasta in i aktien.

Publicerad: 2013-10-22 13:25 av Leif Pettersson

ÅF har gjort sitt

Aktieanalys:  Konsultföretaget ÅF:s rapport var i linje med förväntningar. Nuvarande värdering ger enligt vår mening inget utrymme för fortsatt kursuppgång i det korta perspektivet.

Publicerad: 2013-10-22 10:08 av Leif Pettersson

Liten potential i stabilt SCA

Aktieanalys: SCA:s tredje kvartal  överraskade positivt. Bättre konjunktur och rationaliseringar kommer att lyfta resultatet ytterligare de närmaste åren. I det korta perspektivet ser vi dock en begränsad kurspotential för aktien.

Publicerad: 2013-10-18 14:57 av Leif Pettersson

Styrkebesked från Axis

Aktieanalys:  Axis har för vana att blanda dåliga rapporter med goda. Denna gång slog företaget förväntningarna med råge. Vi ser en fortsatt kurspotential även efter dagens kraftiga uppgång och rekommenderar köp.

Publicerad: 2013-10-17 15:11 av Leif Pettersson

Fortum en stabil lågriskaktie

Aktieanalys: Den finska eljätten Fortum är ett tryggt placeringsalternativ i en längre aktieportfölj. Värderingen är rimlig och direktavkastningen relativt hög men vi räknar inte med större kursrörelser närmaste kvartalen och nöjer oss med en neutral rekommendation.

Publicerad: 2013-10-17 10:02 av Leif Pettersson

Fullträff för DNO i Kurdistan

Aktieanalys:  Det norska oljeföretaget DNO International har 20 licenser i sex länder. Det som tilldrar sig mest uppmärksamhet är verksamheten i det oljerika Irakiska Kurdistan. Vi tvekar inte att sätta en köprekommendation på aktien.

Publicerad: 2013-10-15 15:18 av Leif Pettersson

Visa fler resultat